Desfășurarea Atelierului de lucru în domeniul protecției sănătății și controlul de stat în sănătate publică

Posted on 03/08/2018 in Comunicat de presă by admin

La 02 august curent, în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), și-a desfășurat lucrările Atelierul de lucru  privind  organizarea supravegherii de stat asupra respectării legislației în domeniul protecției sănătății și controlului de stat în sănătate publică.
La eveniment au participat specialiștii direcțiilor protecția sănătății și control de stat în sănătate (Inspectorat) ale ANSP la nivel național, cât și regional și teritorial din cadrul Centrelor de Sănătate Publică ( cu statut de direcție).

Directorul general al ANSP, dna Elena Palanciuc, a adresat participanților un mesaj prin care a accentuat importanța protecției  sănătății și asigurarea controlului de stat în sănătate publică la un nivel înalt, precum și actualitatea organizării și desfășurării evenimentului în contextul reformei serviciului de sănătate publică prin crearea ANSP.

Lucrările Atelierului au fost moderate de dl Vasile Guștiuc, director adjunct ANSP, inspector-șef sanitar de stat al Republicii Moldova, care a menţionat despre necesitatea convocării periodice a unor astfel de întruniri, cel puțin o dată pe lună, pentru a examina organizarea și punerea în aplicare cât mai eficientă a prevederilor actelor legislative și normative în domeniile protecției sănătăţii și controlului de stat în sănătate publică.

DSC_6406 DSC_6424

Conform agendei, în cadrul Atelierului au fost examinate aspectele primordiale de organizare și desfășurare a activității pe domeniile menționate, care au fost expuse și elucidate în detalii în următoarele rapoarte, prezentări și comunicări:

  • Organizarea activităților de protecție a sănătății la nivel de teritoriu. Planificarea, evaluarea și raportarea rezultatelor (Iurie Pînzaru, șef Direcție Protecția Sănătății Publice);
  • Probleme privind aspectele sănătății mediului la nivel de teritoriu. Direcțiile de activitate și raportarea rezultatelor (Liliana Carp, șef secție Sănătatea mediului);
  • Cerințe către obiectivele radiologice, personalul de categoria A și examinarea proiectelor (Ion Ursulean, șef secție Radioprotecție);
  • Probleme privind aspectele sănătății ocupaționale, siguranței chimice și toxicologiei (Elena Sanduleac, medic igienist, secția Sănătatea ocupațională, siguranță chimică și toxicologie);
  • Actele normative și activitățile la nivel teritorial în domeniul sănătății nutriționale și a copiilor (Andrei Ciburciu, șef secție Sănătatea nutrițională și a copiilor);
  • Autorizarea sanitară a produselor cu impact asupra sănătății în contextul modificării legislației și reformelor serviciului de sănătate publică (Ștefan Constantinovici, șef secție Expertiza sanitară).

La finalizarea lucrărilor evenimentului, specialiștii au discutat buna organizare a activității instituțiilor din cadrul ANSP în contextul reformei, inclusiv despre oportunitatea identificării unor soluții și recomandări de rigoare pentru îmbunătățirea activității în domeniul protecției sănătății și controlul de stat în sănătate publică.

 

Serviciul informare și comunicare cu mass – media 022 574-580

 

 

 

Comments on 'Desfășurarea Atelierului de lucru în domeniul protecției sănătății și controlul de stat în sănătate publică' (0)

Comments are closed.