Despre situaţia epidemiologică prin BDA şi holeră în săptămânile 22-23 de supraveghere şi control

Posted on 11/06/2019 in Comunicat de presă by admin

În conformitate cu dispoziția MSMPS nr.135d din14.05.2019, s-a reluat monitorizarea săptămânală la holeră și boli diareice acute (BDA) în a.2019 pentru 2 municipii, 10 Centre de sănătate publică și teritoriile arondate lor.

Situația epidemiologică la compartimentul BDA, în 5 luni ale anului 2019, în comparație cu a.2018 este instabilă. Astfel, se atestă o creștere a numărului de BDA de la 16,3% la enterite provocate de agenți determinați la 39% la intoxicațiile și toxiinfecțiile alimentare provocate de agenți nedeterminați.

O creștere evidentă se atestă în anul curent, față de a.2018, la toate nozologiile, cu excepția salmonelozelor.

Circulația agenților cauzali în 2 săptămâni de la inițierea monitorizării e caracterizată prin următoarele:

 1. creșterea numărului de cazuri BDA în săptămâna a doua de la debutul monitorizării, înregistrându-se 468 de îmbolnăviri față de 406 în prima săptămână;
 2. creșterea morbidității prin BDA s-a înregistrat în mai multe teritorii administrative, iar în unele raioane se prezintă în stare de alertă;
 3. în structura de vârstă a morbidității prin BDA predomină copiii cu vârste între 0 – 17 ani – 58,7% în perioada de referință;
 4. ponderea persoanelor supuse investigațiilor de laborator a crescut în săptămâna 23, în număr de 387, inclusiv cu rezultat pozitiv – 105;
 5. s-a majorat și numărul persoanelor investigate cu scop profilactic la holeră de la 34 în săptămâna 22 la 161 în săptămâna 23, toate probele cu rezultat negativ;
 6. s-a inițiat și supravegherea obiectivelor acvatice la holeră, investigându-se în ultima săptămână 38 probe, din ele cu rezultat pozitiv 12 la NAG vibrioni.

Pentru a nu admite agravarea situaţiei epidemiologice prin BDA şi holeră recomandăm:

 1. a asigura sporirea vigilenţei lucrătorilor medicali pentru detectarea precoce a potenţialilor bolnavi, prin colectarea deplină a anamnezei epidemiologice, stabilirea diagnosticului clinic primar corect, utilizarea metodelor de laborator pentru confirmarea diagnosticului final; a organiza colectarea probelor de la bolnavi şi persoanele din grupul de risc, din obiectele mediului ambiant, transportarea, cercetarea de laborator şi eliberarea operativă a rezultatelor investigaţiilor de către CSP teritoriale;
 2. a intensifica şi asigura promovarea permanentă a măsurilor de comportament igienic sigur la obiectele de întremare a sănătății copiilor în locurile de agrement a populației, de organizare a diferitor manifestaţii cu utilizarea produselor alimentare etc.;
 3. a asigura îndeplinirea prevederilor actelor normative şi directive în vigoare la compartimentul combaterii şi profilaxiei BDA şi holerei, inclusiv a ordinului comun al Ministerului Sănătății și Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor nr. 787/311 din 10.2016 „Cu privire la fortificarea măsurilor de prevenire și control al salmonelozelor, toxiinfecțiilor alimentare și altor boli diareice acute cu calea alimentară de transmitere”;
 4. a organiza anchetarea epidemiologică cu realizarea măsurilor de sănătate publică în focarele de BDA din colectivele organizate (grădiniţe, tabere de odihnă, etc.) la timp şi calitativ;
 5. a întreprinde, de către conducătorii obiectivelor de alimentaţie publică, agrement, de odihnă a copiilor, toate măsurile de asigurare a sănătăţii şi vieţii consumatorilor.

Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică face apel către populaţie, în caz de agravare a stării de sănătate, să se adreseze la medic pentru asistenţă medicală calificată.

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media 022 574-580

Comments on 'Despre situaţia epidemiologică prin BDA şi holeră în săptămânile 22-23 de supraveghere şi control' (0)

Comments are closed.