Dl Mihail MAGDEI celebrează frumoasa vârstă de 75 de ani

Posted on 03/10/2020 in Comunicat de presă by massmedia

Pe data de 3 octombrie anul 2020, întregul colectiv al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică marchează o frumoasă zi în care unul dintre iluștrii medici, manageri și savanți în sănătate publică, doctor habilitat în științe  medicale, cercetător științific principal în Laboratorul Hepatitelor virale și infecțiilor hemotransmisibile,  Dl Mihail Magdei, celebrează vârsta frumoaselor realizări – 75 de ani.

Cu această ocazie îi adresăm sincere și cordiale felicitări, îi dorim și în continuare succese remarcabile  în frumoasa cale prin viață și activitatea profesională, mulți ani cu sănătate și împliniri fericite.

Dl Mihail MAGDEI, după absolvirea Institutului de Stat de Medicină din Chişinău, şi-a început activitatea profesională în anul 1969. Grație profesionalismului, dedicației și muncii asidue a avansat rapid pe scara profesională  și ierarhică în cadrul Serviciului Sanitaro-Epidemiolopgic de Stat  din republică – de la funcţia de  medic epidemiolog, la cele de şef de secţie și medic – şef al sanepidului raional Criuleni (1971-1974), medic-şef adjunct la Staţia Sanitaro-Epidemiologică Republicană (1974-1975), şef  Direcţie Sanitaro-Epidemiologică la Ministerul Ocrotirii Sănătăţii (1974-1983), medic – şef la Staţia Sanitaro-Epidemiologică Republicană (1983-1994), viceministru al Sănătăţii şi medic – şef sanitar de stat al Republicii Moldova  (1994-1997 şi 2009 – 2012), ministru al Sănătăţii (1997-1998), director general al Centrului Naţional Ştiinţifico – Practic de Medicină Preventivă (1998-2003).

Dl Mihail Magdei, permanent și cu brio a făcut faţă tuturor provocărilor timpului, remarcându-se drept unul dintre cei mai notorii organizatori, manageri şi savanţi din cadrul Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice (SSSSP). Din primii ani de la proclamarea Independenţei Republicii Moldava s-a angajat plenar la menţinerea şi dezvoltarea potenţialului Serviciului pentru care a iniţiat, propus şi implementat mai multe reforme instituţionale. Permanent a străduit întru ameliorarea sănătăţii populaţiei, inclusiv prin alinierea activităţii instituţiilor din cadrul SSSSP la standardele europene.

De rând cu activitatea practică, dl Mihail Magdei a explorat și în  domeniul științei medicale, rezultatele studiilor fiind prezentate în peste 125 lucrări ştiinţifico-practice, inclusiv 2 monografii, 3 brevete de invenţii. Multiple articole şi interviuri au fost publicate în presa scrisă sau difuzate la radio şi TV.

Activitatea rodnică şi  rezultatele de performanţă ale dlui Mihail Magdei în domeniul sistemului sănătăţii au fost înalt apreciate de conducerea Ministerului Sănătăţii (MS) şi a Republicii Moldova, acesta fiind menţionat de nenumărate ori cu diplome, conferit titlul onorific Om Emerit (1995) și decorat cu  Ordinul de Onoare  (2011).

Colectivul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, cu prilejul  jubileului de 75 de ani de la naștere, îi aduce dlui Mihail MAGDEI sincere omagii și își exprimă admirația față de realizările profesionale și manageriale, care au fost înfăptuite cu o nemărginită dragoste și devotament față de Serviciu, neam și țară, slujind cu credință și speranță într-un viitor mai bun pe parcursul întregii sale cariere profesionale. Apreciem drept o înaltă onoare să îl avem și astăzi, cu ocazia frumosului jubileu, alături de noi în calitate de coleg și mentor, frecvent și plenar care intervine cu sugestii și propuneri concrete axate pe îmbunătățirea activității și fortificării domeniului sănătății în ansamblu și a sănătății publice.

Stimate Dle Mihail Magdei, Vă adresăm sincere urări de bine și sănătate, vă dorim să aveți parte de fericire, realizări frumoase pe viitor, și încă mulți, mulți ani plini de bucurie şi voie bună!

La Mulți Ani, Dle Mihail Magdei!

 

Din numele colectivului,   

Vasile GUȘTIUC, 

Director interimar al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică

                                                                                                                                   

Comments on 'Dl Mihail MAGDEI celebrează frumoasa vârstă de 75 de ani' (0)

Comments are closed.