Domeniul construcției, sistematizării și amenajării localităților constituie o problemă de sănătate publică

Posted on 18/03/2020 in Comunicat de presă by massmedia

Supravegherea de stat a sănătăţii publice cuprinde toate domeniile de viaţă şi de activitate ale populaţiei, care pot influenţa sănătatea omului. Unul dintre aceste domenii este și cel al construcției, sistematizării și amenajării localităților.

La baza activităților desfășurate pe acest domeniu de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) stau prevederile Legii 10 din  03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, Legea nr. 835 din 17.05.1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului; Legea nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie; Hotărârea Guvernului nr.1090 din 18.12.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și altor documente normative în vigoare.

Întru asigurarea sănătății publice, ANSP  participă la procesele de reglementare a unor segmente foarte importante din domeniul sistematizării şi construcţiei localităţilor precum elaborarea și prezentarea sarcinilor sanitare la documentația de urbanism și amenajare a localităților, avizarea sanitară a proiectelor  planurilor urbanistice, la atribuirea terenului pentru amplasarea diferitor tipuri de instalații, construcția/reconstrucția obiectivelor civile, industriale şi agricole, de asemenea efectuează avizarea sanitară a proiectelor de construcție/reconstrucție a acestora, a proiectelor zonelor de protecție sanitară și recepției finale a obiectivelor construcția/reconstrucția cărora s-a finanțat din bugetul de stat sau din bugetele locale.

În acest sens,  ANSP,  inclusiv  Centrele de Sănătate Publică teritoriale, pe parcursul anului 2019, au eliberat 1133 de Avize sanitare la atribuirea terenului pentru construcție/reconstrucție a diferitor tipuri de obiective la solicitarea administrațiilor publice locale pentru elaborarea certificatului de urbanism pentru proiectare, 192 de avize sanitare la proiecte de construcție/reconstrucție, 96 de avize sanitare la compartimentul protecția mediului pentru obiective poluante de mediu la solicitarea agenților economici cu diferită formă de proprietate, 84 de avize sanitare la recepția finală a construcțiilor finanțate din bugetul de stat sau din bugetele locale.

Domeniul urbanisticii și sistematizarii localităților este o problemă stringentă pentru țară, care are scopul de a rezolva  în complex problemele social-economice, sanitaro-igienice, arhitectural-constructive și tehnice. Nu se pot asigura cele mai bune condiții de muncă, trai și odihnă pentru populație, dacă nu există o abordare complexă rațională față de organizarea zonelor de producere vis-à-vis de cele locative, recreere, de instituțiile obstești, culturale și instructive – educative, întreprinderi de comerț și speciale, construcții sportive, transport obștesc  etc. Toate aceste elemente esențiale pentru dezvoltarea localităților se prevăd în panurile generale de urbanism, de care multe localități nu dispun la moment, desigur din varii motive.

În lipsa planurilor de urbanism în localități deseori se admit greșeli la amplasarea unor obiective poluante de mediu în zone rezidențiale sau invers un obiectiv de menire socială se amplasează în zone industriale și de producere, devine imposibilă planificarea redislocarii unor obiective poluante de mediu din zonele rezidențiale, se admite amplasarea unor obiective poluante de mediu cu încălcarea dimensiunilor zonelor de protectie sanitară, crearea spațiilor pentru agreement în zone poluate etc.

Toate aceste greșeli/abateri de la normativele în construcții și legislației sanitare influențează nemijlocit calitatea mediului de trai al populației, aerului atmosferic și măresc influența nefastă a factorilor fizici (zgomotul, vibrația, undele electromagnetice, etc.) asupra stării generale de sănătate a populației. Numai în adresa ANSP pe parcursul anului 2019 au parvenit de la populație și agenți economici 46 de petiții în acest domeniu.

Recomandări:

  1. Elaborarea documentației de urbanism – element esențial în procesul sistematizării și amenajării localităților.
  2. Asigurarea prevenirii și protecției sănătății populației pe termen îndelungat.
  3. Crearea unui mediu sănătos de viață întru asigurarea dezvoltarii durabile a țării.

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media

 

Comments on 'Domeniul construcției, sistematizării și amenajării localităților constituie o problemă de sănătate publică' (0)

Comments are closed.