Evaluarea activităţii subdiviziunii teritoriale CSP Bălţi a ANSP – ca element de monitorizare a stării de implementare a reformei

Posted on 28/05/2019 in Comunicat de presă by admin

În conformitate cu Dispoziția ANSP nr.224 din14.05.2019, în perioada 16-18 mai curent, o echipă formată din 10 specialiști ai ANSP, în frunte cu șeful Laboratorului științific de Management în cercetare și sănătate publică (dr. V. Pantea), a fost delegată în CSP al mun. Balți. Scopul echipei a fost evaluarea activității specialiștilor locali în realizarea prevederilor actelor normative și directive în domeniul sănătății publice, acestea fiind realizate în condițiile implementării reformei instituționale.

DSC_1814În cadrul evaluării, au fost examinate activitățile realizate de către specialiști din teritoriu în domeniile de:

  • Promovare a sănătății și controlul bolilor netransmisibile,
  • Supravegherea epidemiologică a bolilor transmisibile și profilaxia specifică,
  • Protecția sănătății în raport cu factorii de risc pentru sănătate,
  • Controlul de stat în sănătate,
  • Activitatea privind diagnosticul de laborator în sănătatea publică,
  • Managementul instituțional realizat de către șeful CSP.

În cadrul ședinței de totalizare a rezultatelor echipei de evaluare, care s-a realizat cu participarea directorului interimar al ANSP, dl Iurie Pînzaru, de comun cu reprezentantul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, consilierul ministrului, dl Corneliu Rădăuță, au fost examinate și discutate realizările obținute de către specialiștii din teritoriu în domeniile evaluate. De asemenea, au fost menţionate problemele care împedică realizarea sarcinilor de serviciu ale specialiștilor.

E necesar de menționat că pe parcursul procesului de evaluare, specialiștii din echipă au acordat ajutorul metodic necesar și consultanță orientată spre îmbunătățirea activității subdiviziunii teritoriale. În rezultat, au fost prezentate concluziile și recomandările de rigoare în adresa șefului Centrului de Sănătate Publică și a specialiștilor.

DSC_1813 DSC_1816

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media 022 574-580

Comments on 'Evaluarea activităţii subdiviziunii teritoriale CSP Bălţi a ANSP – ca element de monitorizare a stării de implementare a reformei' (0)

Comments are closed.