Expunerea profesională la radiații ionizante, abordată la Atelierul de lucru Regional desfăşurat în cadrul CNSP

Posted on 14/12/2016 in Comunicat de presă by admin

În perioada 5-9 decembrie anul 2016, cu suportul Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (AIEA), în Republica Moldova a fost organizat Atelierul Regional de lucru cu tematica: „Expunerea profesională la radiații ionizante” cu participarea reprezentanților a 18 țări europene. În cadrul evenimentului menționat din partea Republicii Moldova au participat specialiștii din domeniul radioprotecției și securității nucleare ai Centrului Național de Sănătate Publică și ai Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice (ANRANR), și unii reprezentanți ai instituțiilor medicale teritoriale.

14.12.2016_0

14.12.2016_1

14.12.16_2

14.12.16_3

14.12.16_4

Pe parcursul derulării Atelierului au fost abordate aspecte primordiale privind nivelurile de expunere a personalului la radiații ionizante în diferite țări europene, cooperarea tehnică cu AIEA, implementarea sistemului de management pentru serviciile care fac măsurătorile dozimetrice și ale controlului calității instalațiilor radiologice în domeniu. De asemenea, au fost abordate aspectele ce țin de categorizarea surselor de radiații ionizante și a serviciilor de consultanță, optimizarea și limitarea dozelor de expunere la radiații ionizante, nivelurile de referință în cadrul examenelor radiologice medicale, implementarea principiului ALARA și cerințele standardelor internaționale fundamentale de securitate de bază GSR Part 3.
Participanții la Atelier au avut vizite de lucru la Centrul de Radioprotecție al CNSP. Directorul adjunct dl Ion Bahnarel și șeful Centrului de Radioprotecție au prezentat rapoarte naționale privind activitățile CNSP și ale SSSSP în domeniul expunerii profesionale la radiații ionizante în Republica Moldova. În Laboratorul de Monitoring Individual al Centrului de Radioprotecție al CNSP au fost prezentate metodele, instrumentele și aparatajul existent destinat monitoringului individual, sistemul managementului de calitate al procedeelor de monitorizare a dozelor personalului expus profesional la radiații ionizante din republică, implementarea standardelor de securitate de bază în domeniul radioprotecției. Un accent deosebit a fost pus pe expunerea lucrătorilor în situații de urgențe radiologice, implementarea principiilor de radioprotecție, protecția lucrătorilor și a femeilor însărcinate.

Serviciul de presă şi relaţii cu publicul
Tel: 022 574573

Pentru mai multă informaţie
apelaţi la tel.: 0 22 574-635

Comments on 'Expunerea profesională la radiații ionizante, abordată la Atelierul de lucru Regional desfăşurat în cadrul CNSP' (0)

Comments are closed.