Felicitări, cu jubileul de 80 ani, fondatoarei secţiei Toxicologie a CNSP, Doamnei Nelly ZIMNIŢA

Posted on 23/12/2016 in Comunicat de presă by admin

La data de 21 decembrie 2016, jubileul de 80 de ani de la naştere şi-a celebrat dna Nelly Zimnița, fondatoarea secției Toxicologie din cadrul Stației Sanitaro-Epidemiologice Republicane (SSER) (actualmente Centrul Naţional de Sănătate Publică (CNSP) prin ordinul SSER din 11.02.1965. În perioada de activitate, între anii1963-1974, dna Nelly Zimnița a publicat 34 lucrări științifice și științifico-practice, printre care mai multe indicații metodice şi a participat la diferite foruri științifice tematice.

23.12.2016_0

În iunie 1987 a susținut cu succes teza de doctor în științe medicale: „Fundamentarea igienică a reglementărilor de aplicare a pesticidelor în condițiile complexului agroindustrial contemporan” («Гигиеническое обоснование регламентов применения пестицидов в условиях современного агропромышленного комплекса»), sub conducerea eminentului savant Lev Medvedi.

23.12.2016_1Cu prilejul acestei vârste frumoase, dna Nelly Zimnița a fost invitată la CNSP pentru a celebra aceasta zi deosebită alături de colegi, studenți și adepții săi de breaslă. Pentru muncă sârguincioasă și fructuoasă, responsabilitate și devotament, aport deosebit în dezvoltarea științei medicale autohtone, contribuție personală la asigurarea bunăstării sanitaro-epidemiologice a populației, directorul general al CNSP, dl Iurie Pînzaru, cu prilejul jubileului de 80 ani ia înmânat dnei Nelly Zimniţa Diploma de Onoare a Ministerului Sănătății, și a decernat-o cu Diploma de Onoare a Centrului Național de Sănătate Publică, transmiţându-i urări de bine şi multă sănătate.
De asemenea, dna doctor în ştiinţe medicale a fost inclusă în Cartea de Onoare a CNSP.

23.12.2016_2

Serviciul de presă şi relaţii cu publicul
022574700

Pentru mai multe detalii
contactaţi 022574502; 022574693

s

Comments on 'Felicitări, cu jubileul de 80 ani, fondatoarei secţiei Toxicologie a CNSP, Doamnei Nelly ZIMNIŢA' (0)

Comments are closed.