Importanța examenelor medicale profilactice în prevenirea, depistarea și diagnosticarea bolilor profesionale

Posted on 15/11/2019 in Comunicat de presă by massmedia

O importanță semnificativă în activitatea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică revine monitorizării examenelor medicale la angajare și profilactice obligatorii ale angajaților expuși acțiunii factorilor profesionali de risc. Examenele medicale periodice au un rol important în prevenirea, depistarea precoce și diagnosticarea bolilor legate de profesie și a celor profesionale, precum și menținerea sănătății și a capacității de muncă a angajaţilor.  

Rezultatele supravegherii stării de sănătate a angajaţilor prin prisma organizării examenelor medicale periodice demonstrează că cifrele privind acoperirea cu examene medicale a persoanelor care activează în condiţiile acțiunii factorilor profesionali de risc, s-au micşorat de la 93,7% în anul 2017, până la 90,4% anul 2018 la obiectivele din economia națională; evaluarea eficientă a stării de sănătate a angajaților împotriva riscurilor legate la locul de muncă este un imperativ care trebuie realizat de angajator. 

Pe parcursul anului 2018, au fost examinate 78357 persoane  (90,4%) din numărul total de 86687 angajaţi. Din cei examinați, au fost admiși la lucru 98,6%, (77372 persoane). Din cauza contraindicațiilor depistate, 379 persoane au fost transferate temporar la alt loc de muncă, iar 345 de angajați transferați permanent la alt lucru. Nivelul scăzut al cifrelor de acoperire cu examene medicale se atestă la obiectivele din unele ramuri ale economiei naționale și anume cele care gestionează pesticidele din agricultură, confecționarea mobilei, transport etc. La cele din urmă, se pot întâlni mai mulți factori de risc profesionali: necorespunderea nivelului  concentrațiilor de substanțe chimice în aerul zonei de muncă, creșterea nivelului de zgomot și vibrație la locul de muncă, necorespunderea nivelului de temperatură și umeditate din încăperi care pot duce la agravarea stării de sănătate a angajaților.

Examenele medicale profilactice obligatorii ale persoanelor expuse acţiunii factorilor profesionali de risc se efectuează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1025 din 07 septembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind supravegherea sănătăţii persoanelor expuse acţiunii factorilor profesionali de risc.

Examenul medical la angajare în muncă, la reluarea activității precum și periodic se organizează de către angajator.

Responsabili de efectuarea examenelor medicale sunt comisiile medicale create din cadrul instituţiilor medico-sanitare publice/private.

Procedura de organizare a examenelor medicale presupune:

  1. agenții economici întocmesc listele nominale ale persoanelor ce activează în condiții de expunere la factorii de risc profesionali;
  2. coordonarea cu CSP teritoriale a listelor nominale;
  3. fiecare angajat trebuie să dispună de dosarul medical, fișa de aptitudine, lista nominală și actul final;
  4. timp de 3 zile comisia medicală după susținerea examenelor medicale trebuie să prezinte angajatorului concluzia finală ,,apt”/,,inapt” sau ,,inapt temporar” în muncă;
  5. în cazul suspiciunii de boală profesională persoana examinată este trimisă la Centrul republican de boli profesionale (din incinta Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru stabilirea diagnosticului sau aptitudinii în muncă.

Pentru menținerea unui control riguros asupra stării de sănătate a populației ANSP recomandă:

  1. Toate persoanele care doresc să se angajeze în cîmpul muncii trebuie să fie supuse examenelor medicale.
  2. La apariția primelor simptome de boală legat de locul de muncă orice angajat trebuie să se adreseze cît mai urgent la angajator și instituția medicală.
  3. Persoanele care urmează să activeze în condiții nocive trebuie să dispună de fișele de identificare a factorilor profesionali de risc, aprobate de către angajator și coordonarea cu CSP.
  4. Orice examen medical organizat este un pilon de sprijin pentru agenții economici.

Astfel, organizarea corectă a supravegherii şi monitorizării stării de sănătate a angajaţilor în relaţie cu condiţiile de muncă, asigură păstrarea şi fortificarea sănătăţii lucrătorilor, capacităţii înalte de muncă, prevenţia multor maladii, eficacitatea economică a întreprinderii.

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media 022 574-580

Comments on 'Importanța examenelor medicale profilactice în prevenirea, depistarea și diagnosticarea bolilor profesionale' (0)

Comments are closed.