În atenția agenților economici

Posted on 29/03/2017 in Comunicat de presă by admin

 Suplimentele alimentare pot fi plasate pe piaţa Republicii Moldova numai dacă corespund prevederilor Legii nr.78 din 18.03.2004 privind produsele alimentare și Regulamentului sanitar privind suplimentele alimentare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 538 din 02.09.2009.

Notificarea şi înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare se efectuează în baza Ordinelor Ministerului Sănătăţii nr.263 din 30.03.2014 şi CNSP nr.37 din 09.04.2014.

La etapa de depunere a dosarelor de suplimente alimentare sunt necesare următoarele acte și prezentarea obligatorie a unei mostre de produs:

  1. a) informaţii despre denumirea şi adresa juridică a solicitantului, date de identificare a producătorului şi importatorului (după caz), locul producerii, denumirea comercială a produsului (cerere model);
  2. b) un model de etichetare utilizată pentru produsul respectiv (în original şi cu traducere în limba de stat) (copie autentificată notarial);
  3. c) documente şi informaţii, care să permită atestarea faptului că substanţa utilizată cu scop nutriţional sau fiziologic, planta sau preparatul din plantă, sau produsul sunt legal fabricate sau comercializate în ţara de origine (certificatul de înregistrare, fabricare şi/sau liberă vânzare, a produselor în ţara de origine – copie autentificată notarial);
  4. d) dovezi privind inofensivitatea (siguranţa) substanţei cu scop nutriţional sau fiziologic, a plantei sau a preparatului din plantă sau a produsului:

 1) specificaţia pe produs sau descrierea produsului, cu specificarea compoziţiei calitative şi cantitative a produsului finit, a indicilor de calitate, inofensivitate şi de identificare;

 2) procese – verbale de analiză a calităţii, inclusiv a parametrilor de identificare şi inofensivităţii substanţelor şi produselor;

3) teste de stabilitate pentru produsul respectiv (copie autentificată notarial);

  1. e) o declaraţie a faptului că produsul nu este înregistrat în ţara de origine ca medicament.

În cazul în care  experții constată că documentele şi informaţiile prezentate nu sunt complete, solicitantului i se înaintează lista solicitărilor de completare printr-o scrisoare oficială.

În acest context este important de menționat și necesitatea atenționării agenților economici privind modificările legislației privind mențiunile și declarațiile de sănătate, aplicate pe eticheta suplimentului alimentar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.196 din 25.03.2011 Regulamentul sanitar privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare.

Serviciul de presă și relații cu publicul 022574700

Pentru mai multe detalii apelați la tel.:022574548

 

Comments on 'În atenția agenților economici' (0)

Comments are closed.