În atenția mass-media! Retrospectiva atribuțiilor de bază ale Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice în domeniul Siguranței Alimentelor în instituțiile de învățământ

Posted on 15/11/2017 in Comunicat de presă by admin

În conformitate cu prevederile actelor legislative în vigoare, competențele Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice (SSSSP)  în domeniul siguranței alimentelor sunt limitate, inclusiv la obiectele cu profil alimentar din instituțiile de învățământ primar, gimnazial, liceal, inclusiv de educație timpurie.

Domeniile de competență aparte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) și ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) sunt clar delimitate în Legea nr. 113 din 18.05.2012 cu privire la stabilirea principiilor și a cerințelor generale ale legislației privind siguranța alimentelor, precum și în alte acte normative în vigoare în Republica Moldova.

Astfel, în conformitate cu prevederile legislației menționate, MSMPS, prin SSSSP are următoarele atribuții în domeniul siguranței alimentelor:

  1. evaluarea, managementul și comunicarea riscului pentru sănătate;
  2. monitorizarea și controlul calității nutriționale a produselor alimentare;
  3. supravegherea stării de sănătate și a nivelului de cunoștințe privind normele de igienă ale personalului care desfășoară activitate în domeniul siguranței alimentelor;
  4. controlul respectării reglementărilor nutriționale la obiectele cu profil alimentar din instituțiile de învățământ primar, gimnazial, liceal, de educație timpurie etc.;
  5. informarea populației privind aspectele nutriționale ale alimentelor, prevenirea toxiinfecțiilor alimentare, precum și riscurilor privind sănătatea populației.

De asemenea, în Legea nr. 113 din 18.05.2012 cu privire la stabilirea principiilor și a cerințelor generale ale legislației privind siguranța alimentelor, Hotărârea Guvernului nr. 51 din 16.01.2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, precum și în alte acte normative în care sunt prevăzute și atribuțiile ANSA, în domeniul siguranței alimentelor, este stipulat că obiectivul general al ANSA este aplicarea principiului de bază al politicii privind siguranța alimentelor „de la fermă la consumator” asupra tuturor etapelor lanțului alimentar.

Astfel, actele legislative și normative menționate prevăd, că domeniile principale de activitate și competențele ANSA includ: siguranța biologică, chimică și fizică a produselor alimentare de origine vegetală și animală; supravegherea și controlul producerii alimentelor, al igienei la întreprinderile din sectorul alimentar; trasabilitatea întregului lanț alimentar; autorizarea sanitar-veterinară a operatorilor din sectorul alimentar etc.

În vederea mediatizării cazului privind alimentația copiilor instituționalizați, Centrul Național de Sănătate Publică ține să menționeze că problema nutriției copiilor este abordată argumentat în Legislația în vigoare, elaborată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, care prevede elemente de organizare a alimentației sănătoase în rândurile copiilor din instituțiile pentru copii, inclusiv aspecte privind nutriția copiilor. În acest scop, au fost argumentate științific și se află în proces de implementare meniurile model pentru instituțiile de copii în sezonul rece și cald ale anului.

În continuare atașăm denumirile unor acte legislative și normative cu tangență la nutriție în instituțiile pentru copii:

  1. Legea nr. 195 din 28.07.2016 privind modificarea și completarea unor acte legislative (MO, 2016, nr. 277-287, art. 598);
  2. Regulamentul sanitar privind instituțiile de educație timpurie, aprobat prin Hotărâre de Guvern nr. 1211 din 04.11.2016 (MO, 2016, nr. 388-398, art. 1310);
  3. Ordinul MS nr. 322 din 27.04.2016 „Privind consumul produselor din carne în instituțiile de învățământ general”;
  4. Ordinul MS nr. 638 din 12.08.2016 „Cu privire la implementarea Recomandărilor       pentru un regim alimentar sănătos și activitate fizică adecvată în instituțiile de învățământ din RM” (MO, 2016, nr. 293-305, art. 1435);
  5. Ordinul MS nr. 669 din 26.08.2016 „Cu privire la modificarea Ordinului MS nr. 904 din 17.09.2012 „Privind aprobarea listei produselor alimentare nerecomandate preșcolarilor și elevilor”(MO, 2016, nr. 293-305, art. 1435).

Serviciul de presă și relații cu publicul   022574700;

Pentru mai multe detalii  apelați la tel.:022574549; 022574544

 

 

 

Comments on 'În atenția mass-media! Retrospectiva atribuțiilor de bază ale Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice în domeniul Siguranței Alimentelor în instituțiile de învățământ' (0)

Comments are closed.