În cadrul Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică a fost instituit Consiliul pentru soluţionarea disputelor

Posted on 17/08/2018 in Comunicat de presă by admin

Potrivit unui Ordin intern, nr.154, din 16 august 2018, al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, a fost creat Consiliul pentru soluţionarea disputelor. Acesta a fost instituit în temeiul cu art.30 (5) al Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru soluţionarea disputelor în cadrul organelor de control aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 380 din 25.04.2018 şi Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea ANSP aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1090 din 18.12.2017.

Scopul de bază în activitatea Consiliului este examinarea petiţiilor şi a cererilor prealabile depuse de persoanele supuse controlului de stat, conform prevederilor art.30 (5) din Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.

Preşedinte al Consiliului a fost desemnat inspectorul-şef sanitar de stat, dl Vasile Guştiuc, director adjunct ANSP. Din componenţa acestuia fac parte 7 membri, printre care reprezentanţi ai ANSP, Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, precum şi reprezentanţi ai asociaţiilor din cadrul mediilor de afaceri.

Consiliul va funcţiona în baza unui Regulament, iar printre atribuţiile de bază ale acestuia sunt: examinarea petiţiilor şi a cererilor prealabile de contestare depuse de persoana supusă procedurii de control, conform prevederilor Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător; examinarea actelor aferente procedurii de control contestate; monitorizarea şi sistematizarea deciziilor emise în Consiliu; identificarea situaţilor ce pot constitui practici defectuoase în domeniul controlului de stat şi le prezintă spre examinare Consiliului.

Potrivit Regulamentului, Consiliul se va convoca în funcţie de petiţiile şi cererile prealabile depuse. Data acestora va fixată de către preşedintele Consiliului, iar la stabilirea datelor desfăşurării şedinţelor se va ţine cont de caracterul cererilor prealabile şi necesitatea respectării termenelor lor de examinare prevăzute în legislaţie.

De asemenea, se prevede, în scurt timp, elaborarea opţiunilor tehnice pentru a oferi posibilitatea depunerii petiţiilor pe pagina web a ANSP în format electronic şi de a furniza în regim online confirmarea recepţionării acestora.

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media 022 574-580

Comments on 'În cadrul Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică a fost instituit Consiliul pentru soluţionarea disputelor' (0)

Comments are closed.