În cadrul ANSP și-a desfășurat lucrările Atelierul în controlul bolilor netransmisibile și promovarea sănătății

Posted on 03/08/2018 in Comunicat de presă by admin

În temeiul Ordinului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr 671 din 21.05.2018 “Cu privire la aprobarea foii de parcurs a ANSP” și Dispoziției Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) nr.138 din 30.07.2018, la 02.08.2018 și-a desfășurat lucrările Atelierul de lucru în domeniul controlului bolilor netransmisibile (BNT) și promovarea sănătății, în scopul consolidării cunoștințelor și abilităților specialiștilor subdiviziunilor teritoriale, reieșind din reformele în derulare ale serviciului de sănătate publică.

La deschiderea Atelierului, directorul ANSP, d-na Elena Palanciuc, a accentuat importanța acțiunilor de control al BNT și promovarea sănătății pentru diminuarea poverii bolilor cronice și a mortalității populației apte de muncă, provocate de factorii de risc prevenibili și rolul primordial al specialiștilor din cadrul Centrelor de Sănătate Publică (CSP) teritoriale.

Astfel, dna Natalia Silitrari, șef interimar Direcția promovarea sănătății, s-a referit la povara BNT la nivel global și la dinamica nivelului mortalității la nivel național; 2prevalența factorilor de risc; răspunsul național prin dezvoltarea politicilor de prevenire a BNT și dezvoltarea componentei de promovare a sănătății, acțiunile necesare de întreprins la nivel teritorial și aspectele de colaborare la nivel național, regional și teritorial în contextul reformei ANSP.

 

De menționat că elementele cheie ale promovării sănătății, precum buna guvernare –  necesită o abordare intersectorială privind promovarea sănătății în toate politicile pentru prevenirea bolilor și leziunilor; educaţie și informare pentru sănătate, inclusiv pentru schimbarea comportamentelor – ajută oamenii să dobândească cunoștințe și abilități pentru a face alegeri sănătoase; orașe/comunități (medii) sănătoase sunt relevante pentru crearea condițiilor, mediilor favorabile adoptării unui mod de viață sănătos și angajamentul la nivel de autoritate  locală  –  esențial pentru crearea, promovarea şi menținerea unei societăți sănătoase.

3Dl. Varfolomei Calmîc, medic igienist Direcția controlul și prevenirea bolilor netransmisibile, a prezentat mai multe aspecte referitoare impactului fumatului asupra sănătății și implementării actelor legislative și normative în domeniul controlului tutunului, cu necesitatea intensificării activităților la nivel național și teritorial. Discuția s-a axat pe abordarea și soluționarea mai multor probleme persistente în activitatea de supraveghere și control a tutunului, au fost formulate atribuțiile specifice ale ANSP în acest domeniu.

Serviciul informare și comunicare cu mass-media  tel.: 022 574-580

Comments on 'În cadrul ANSP și-a desfășurat lucrările Atelierul în controlul bolilor netransmisibile și promovarea sănătății' (0)

Comments are closed.