În perioada 01-31 mai 2019 – luna naţională de profilaxie a bolilor diareice acute, intoxicaţiilor alimentare şi a holerei

Posted on 25/04/2019 in Comunicat de presă by admin

În perioada 01-31 mai 2019, în republică, se va desfăşura luna naţională de profilaxie a bolilor diareice acute (BDA), intoxicaţiilor alimentare şi a holerei, cu organizarea mai multor activităţi de sensibilizare a populaţiei.

Anual, în ţară, se înregistrează cca.18-20 mii cazuri de BDA, inclusiv cu până la 10 decese printre copiii sub vârsta 5 ani şi adulţi. În structura morbidităţii, în 65-76%, predomină copiii de 0-17 ani; morbiditatea în mediul populaţiei urbane este de 1,8 ori mai mare faţă de populaţia rurală. Anual, se înregistrează cca 22 izbucniri epidemice cu 5-10 și până la 300 bolnavi.

Se menţine riscul înalt de apariţie a cazurilor indigene şi de import a holerei în ţară, a altor BDA datorită migraţiei intense, inclusiv în regiuni nefavorabile la aceste infecții.

Situaţia prin BDA în ţară se complică şi din cauza contaminării biologice înalte a produselor alimentare, bazinelor acvatice deschise, neajunsurilor în respectarea igienei în locurile de educaţie/învăţământ, odihnă, muncă şi la domiciliu.

În grupul BDA sunt incluse patologii cu mecanismul de transmitere fecal-oral (holera, dizenteria, infecţia rotavirală, salmoneloza, febra tifoidă, yersinioza, etc).

Semnele clinice ale acestui grup de nozologiii sunt diferite, dar sunt şi semne comune, inclusiv febră până la 40°C, dureri în abdomen, greţuri, vomă, scaun lichid (cu sânge, mucus, apos), cu frecvenţă până la 20-30 ori pe zi, slăbiciuni generale, cefalee, etc. În unele cazuri, se dezvoltă septicemia, deshidratarea şi respectiv, şocul toxico – infecţios. La copii, mai ales până la 1 an de viaţă, semnele clinice se dezvoltă mai repede decât la adulţi şi respectiv, starea sănătăţii se poate agrava în timp scurt.

Perioada de incubaţie este perioada de la pătrunderea agentului etiologic în organismul uman până la dezvoltarea semnelor clinice. La diferite forme nozologice această perioadă diferă de la 30 minute până la 3-7 zile, la yersinioză, febra tifoidă – până la 3 săptămâni.

În Republica Moldova, creşterea sezonieră a morbidităţii prin BDA se atestă în perioada caldă (lunile iunie-septembrie). Omul se poate infecta pe cale alimentară, habituală şi hidrică, respectiv, măsurile profilactice sunt îndreptate la întreruperea realizării mecanismului de transmitere a infecţiilor date. La unele nozologii (infecția rotavirală) se realizează și calea aerogenă de transmitere.

Sursa de infecţie pentru o parte din BDA (dizenterie, infecţia rotavirală, febra tifoidă, etc.) este numai omul. Pentru alt grup de boli ca salmoneloza, yersinioza, febra paratifoidă B şi C etc., în calitate de surse de infecţie sunt şi animalele, păsările, rozătoarele.

Răspândirea agenţilor cauzali ai BDA în mediul înconjurător este ubicuitară, astfel putem contacta agenţii cauzali ai BDA în diferite locuri: transport, instituţii publice, locuri de educaţie, instruire, muncă, odihnă, etc. Studiile efectuate au demonstrat afectarea imensă cu bacterii a butoanelor ascensoarelor, mânerelor de la uşă, scaunelor de toaletă în WC.

Indicele morbidității prin BDA în Republica  Moldova, inclusiv raioanele de est a constituit 540,7 la 100 mii în anul 2018. Cazuri de holeră nu se înregistrează din a.2001. Morbiditatea sumară prin BDA în a.2018, ca şi în anii precedenţi a fost determinată de cota înaltă (76%) a copiilor în vârstă de până la 17 ani, din care în 42,5% cazuri sunt copiii până la 2 ani, în 11,4% – copii până la 1 an, ca rezultat al carenţelor în respectarea condiţiilor de pregătire a alimentelor pentru copii în condiţii casnice şi a igienei personale, deficienţe în instruirea igienică în rândul femeilor gravide.

Pentru prevenirea BDA, îndeosebi la copii, este necesar de a respecta următoarele reguli:

 • alăptarea naturală a copiilor mici cât mai mult timp;
 • imunizarea copiilor contra infecției rotavirale;
 • spălarea mâinilor cu săpun după veceu şi înainte de masă, până la pregătirea bucatelor; controlaţi acest lucru la copii;
 • spălarea abundentă sub apă curgătoare a fructelor şi legumelor ce se folosesc fără prelucrare termică;
 • excluderea din alimentaţie a produsele alimentare uşor alterabile cu termeni expirat sau de calitate negarantată (vizual, organoleptic);
 • evitarea procurării produselor alimentare în locurile neautorizate, fără condiţii de păstrare;
 • curăţarea şi dezinfecţia suprafeţelor de bucătărie şi inventarului (cuţite, platouri etc.) folosit la prepararea bucatelor;
 • plasarea separată, respectând principiul de vecinătate, a produselor gata şi materiei prime în frigider;
 • folosirea ustensilelor de bucătărie separate pentru tranşarea produselor gata şi materiei prime;
 • respectarea regimului de prelucrare termică a produselor alimentare şi termenii de păstrare;
 • prevenirea pătrunderii în casă, mai ales la bucătărie a muştelor, insectelor de bucătărie, şoarecilor.

La organizarea diferitor festivităţi se interzice:

 • organizarea festivităţilor în localuri unde lipsesc condiţii elementare de igienă (spălare a mâinilor, WC, seturi suficiente de veselă de bucătărie, capacităţi limitate de păstrare a produselor alimentare etc.);
 • prepararea bucatelor cu 2-3 zile înainte de festivitate;
 • folosirea ouălor, inclusiv de gâscă şi raţe pentru pregătirea cremelor şi dulciurilor fără prelucrare termică;
 • implicarea în procesul pregătirii bucatelor a persoanelor cu semne clinice de BDA şi alte maladii infecţioase.

La plecare peste hotarele ţării pe un timp îndelungat este necesar să:

 • respectaţi permanent regulile de igienă personală;
 • evitaţi să consumaţi apă, gheaţă sau produse alimentare dacă nu sunteţi siguri că ele sunt inofensive.

În cazul apariţiei semnelor clinice de BDA nu se permite autotratamentul, mai ales când aceste simptoame se dezvoltă la copii. Recomandarea de bază este consultarea de urgenţă a medicului de familie pentru prescrierea tratamentului argumentat şi adecvat în scopul evitării consecinţelor nedorite.

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media 022 574-580

Comments on 'În perioada 01-31 mai 2019 – luna naţională de profilaxie a bolilor diareice acute, intoxicaţiilor alimentare şi a holerei' (0)

Comments are closed.