Indexul fitosanitar. Produse chimice și biologice, precum și Ghidul gestionării incidentelor cu mercur – adoptate în ședința Consiliului științific al CNSP

Posted on 22/02/2018 in Comunicat de presă by admin

În conformitate cu Planul de activitate, la 20 februarie 2018 a avut loc şedinţa Consiliului ştiinţific al Centrului Naţional de Sănătate Publică (CNSP), care a examinat chestiuni ce țin de unele rezultate ale activității cercetătorilor științifici.

 consiliuconsiliu 2             

 Astfel,  în cadrul evenimentului, au fost prezentate,  examinate și aprobate:

– Rezultatele realizării planului de cercetări din cadrul tezei de doctorat Semnificaţia epidemiologică a circulaţiei enterovirusurilor în perioada post-eliminare a poliomielitei”,  specialitatea 331.01. Epidemiologie, a dnei Mariana Apostol, doctorand, anul IV;

– Proiectul Monografiei Index fitosanitar. Produse chimice şi biologice de uz fitosanitar admise pentru protecţia plantelor în Republica Moldova; autori: d-nii Ion Lazări, dr. șt. agric.,  Iurie Pînzaru, dr. şt. med., conf. univ., referenți: d-nii Vasile Botnari, dr. hab. şt. agric., Laureat al Premiului Naţional și Victor Meşina, dr. şt. med., conf. univ., USMF „N. Testemiţanu”;

– Proiectul Ghidului privind gestionarea incidentelor cu mercur: opţiuni de remediere; autori: d-nii Gheorghii Ţurcanu, cercetător ştiinţific stagiar, Ion Bahnarel, dr. hab. şt. med., prof. univ., d-na Eleonora Dupouy, dr. şt. tehn. alim., conf. univ.,  referenți:  d-nii Nicolae Opopol, dr. hab. şt. med., prof.univ., USMF „N. Testemiţanu”, MC al AȘ din Moldova și Ovidiu Tafuni, dr. şt. med., conf.univ., USMF „N. Testemiţanu”.

consiliu 3

Atât referenții, cât și membrii Consiliului științific al CNSP, în luările de cuvânt au venit cu aprecieri  înalte ale actualității materialelor examinate, fiind menționate totodată semnificația și importanța lor pentru activitatea specialiștilor din diverse domenii  ale economiei naționale și sănătatea publică.

 

Serviciul de presă și relații cu publicul 022574700

Pentru mai multe informații apelați la tel.:02257570

Comments on 'Indexul fitosanitar. Produse chimice și biologice, precum și Ghidul gestionării incidentelor cu mercur – adoptate în ședința Consiliului științific al CNSP' (0)

Comments are closed.