Informarea elevilor din Liceul Teoretic „Aurel David”, din satul Bardar, privind prevenirea intoxicațiilor cu plumb

Posted on 31/10/2019 in Comunicat de presă by massmedia

Cea mai eficientă măsură de profilaxie a cazurilor de intoxicații cu substanțe chimice este asigurarea populaţiei cu produse inofensive, creşterea culturii igienice a acesteia, precum şi informarea privind măsurile de prevenire și necesitatea solicitării asistenţei medicale în caz de afectare a sănătății.

Astfel, în Săptămâna Internațională de prevenire a intoxicațiilor cu plumb, specialiștii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) – Tatiana Tonu-Manceva și Kristina Stîncă, au desfăşurat activităţi de comunicare pentru elevii din IP Liceul Teoretic „Aurel David”, satul Bardar, raionul Ialoveni, cu scopul de a oferi copiilor și profesorilor un suport informativ despre riscurile expunerii la plumbul din vopsele și efectele acestuia, pe termen lung.

Sensibilizarea copiilor, care reprezintă cea mai vulnerabilă parte a societății, are scopul să contribuie la reducerea numărului de persoane afectate de efectele plumbului. Totodată, în cadrul orelor de comunicare și conștientizare ce ține de riscul plumbului asupra organelor, elevii se obișnuiesc să fie mai atenți în ceea ce privește contactul cu diferite substanțe chimice, mai cu seamă cu acest element.

La discuțiile organizate, au participat peste 20 de elevi şi profesori. În context, a fost desfăşurată o victorină tematică, bazată pe întrebări și răspunsuri reieșind din informaţiile comunicate de către specialişti. Elevii au demonstrat cunoștințe teoretice, capacitate de comunicare pe diferite subiecte privind intoxicaţiile cu plumb, iar cei mai activi și mai ingenioși au primit diverse articole de birou.

Totodată, elevii au prezentat desene, postere prin care şi-au exprimat propria viziune despre influența plumbului asupra oamenilor și a mediului înconjurător. După evaluarea desenelor de către membrii juriului şi aprecierea expunerii mesajului redat, au fost selectate cele mai bune lucrări și premiate cu diplome și mici cadouri.

Expunerea la plumb poate provoca probleme de sănătate pe tot parcursul vieții, care duc și la cheltuieli semnificative de sănătate, în sfera socială și în economie. Astfel, este nevoie să contribuim la punerea în aplicare a acțiunilor de combatere a efectelor plumbului asupra sănătății umane, în special asupra sănătății copiilor.

În scopul prevenirii intoxicațiilor cu plumb, specialiștii ANSP continuă organizarea activităților de informare a populației, iniţiate în Săptămâna Internațională de prevenire a intoxicațiilor cu plumb, cu implicarea mijloacelor media, a instituțiilor de învățământ, ONG-urilor, autorităților responsabile pentru a contribui la sensibilizarea întregii societăți privind riscurile intoxicațiilor cu plumb și măsurile de prevenire a acestora.

 

Serviciul informare și comunicare cu mass-media 022 574-580

 

Comments on 'Informarea elevilor din Liceul Teoretic „Aurel David”, din satul Bardar, privind prevenirea intoxicațiilor cu plumb' (0)

Comments are closed.