Informarea şi sensibilizarea populației în domeniul intoxicațiilor acute neprofesionale exogene de etiologie chimică

Posted on 26/07/2019 in Comunicat de presă by admin

Intoxicațiile acute, inclusiv cele neprofesionale exogene de etiologie chimică continuă să prezinte o problemă actuală de sănătate publică. În ultimul timp, în Republica Moldova se înregistrează multiple cazuri de intoxicații acute de etiologie chimică, cu implicarea copiilor, ca exemplu: intoxicația cu insecticidul “Valsafid” într-o gospodărie particulară din s.Flocoasa, raionul Cantemir, cu afectarea a şapte persoane, dintre care 3 copii au decedat, un deces în satul Bucuria, raionul Cahul, în rezultatul aplicării pe pielea unui adolescent de 16 ani a suspensiei „Benzilbenzoat” și a produsului de uz fitosanitar (PUF) cu conținut de sulf “pucioasă” împotriva scabiei, intoxicația în rezultatul aplicării insecticidului “Neocidol” (substanța activă – Diazinon) contra păduchilor, cu afectarea a 7 persoane din satul Cociulia, raionul Cantemir. Unele dintre aceste produse de uz fitosanitar ori medicamentelor destinate tratamentului animalelor au fost procurate din farmacii veterinare. Cele mai frecvente cauze ale apariției unor astfel de intoxicații sunt: neconștientizarea de către populație a riscurilor nefaste ale produselor chimice asupra sănătății și a vieții, nerespectarea dozei și a regulilor de utilizare a acestora indicate pe eticheta produsului, accesul copiilor la diverse substanțe chimice și comercializarea fără restricții a produselor chimice, neinformarea de către comercianții din farmaciile veterinare a impactului negativ al medicamentelor de uz veterinar și PUF asupra vieții și sănătății umane etc.

Pe parcursul anilor 2012-2019, în Republica Moldova au fost înregistrate 27 360 cazuri de intoxicații acute neprofesionale exogene de etiologie chimică, soldate cu decesul a 859 de persoane. În rândul copiilor intoxicați se atestă 8245 cazuri cu 38 decese. În țara noastră predomină intoxicațiile cu medicamente – 8815 persoane afectate, iar cele provocate de pesticide – 1070 cazuri.

În vederea reducerii riscurilor asociate cu utilizarea substanțelor chimice, informarea continuă a populației despre pericolele chimice și toxicitatea lor este cea mai cost eficientă și una din cele mai efective metode de sporire a gradului de protecție a sănătății umane, în timpul manipulării, transportării și păstrării substanțelor chimice.

Totodată, menţionăm că au fost elaborate peste 40 de mii de postere care vor fi distribuite membrilor comunității pentru informare în scopul asigurării și conștientizării de către populație a riscurilor de expunere la substanțe chimice, intoxicațiile parvenite și măsurile de prevenire, acțiunile corecte necesare de a fi întreprinse în caz de expunere.

Totodată, ne adresăm către specialiștii veterinari și cei din farmaciile veterinare să preavizeze populația ca să nu utilizeze produsele/medicamentele de uz veterinar și fitosanitar pentru tratamentul scabiei, sau al pediculozei etc.

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media 022 574-580

Comments on 'Informarea şi sensibilizarea populației în domeniul intoxicațiilor acute neprofesionale exogene de etiologie chimică' (0)

Comments are closed.