Interdicția expunerii la vedere a produselor din tutun și celor conexe intră în vigoare din 15 august 2020

Posted on 14/08/2020 in Comunicat de presă by massmedia

Începând  cu data de 15 august 2020 în Republica Moldova se aplică prevederile  alin. (5) al art. 25 din Legea 278/2007 privind controlul tutunului, cu privire la interzicerea expunerii vizibile a produselor din tutun, a produselor conexe, a dispozitivelor și a accesoriilor de utilizare, de reâncărcare sau încălzire a acestora în spaţiile comerciale accesibile publicului.

Necesitatea aplicării acestei prevederi este dictată de situaţia alarmantă privind consumul de tutun în rândul populației și consecințele nocive asupra sănătății. La nivel global, actualmente, sunt 1,3 miliarde de consumatori de tutun. Numărul lor ar fi și mai mare, dacă jumătate dintre utilizatorii nu ar fi decedat în urma bolilor cauzate de consumul de tutun. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) estimează că aproape 8 milioane de decese sunt cauzate  anual de consumul de tutun, inclusiv peste 1,8 milioane de europeni. Această cifră nu include 900 de mii de oameni care decedează din cauza expunerii la fumul de tutun, printre care aproximativ 190 mii de copii.

Prevederile legislației privind interzicerea expunerii vizibile a produselor din tutun și celor conexe în spaţiile comerciale accesibile publicului este o măsură importantă pentru reducerea publicității și promovării produselor din tutun.

Este bine documentat faptul că publicitatea, promovarea și sponsorizarea tutunului cresc consumul produselor din tutun și a celor conexe, iar expunerea la vedere a acestor produse în punctele de vânzare reprezintă în sine publicitate și promovare, inclusiv prin stimularea vânzărilor acestor produse, creând impresia că utilizarea tutunului este social acceptată. În plus, strategiile de marketing sunt deosebit de eficiente în vizarea copiilor și a adolescenților, aceștia fiind mai vulnerabili la efectele promoționale, și au potențialul de a menține dependența de nicotină la tineri la nivel global. Este important de menționat că în ultimul timp a apărut o nouă categorie a consumatorilor de tutun, a celor care vapează țigara electronică și a celor care consumă produsele de tutun încălzit,  iar interesul tinerilor față de aceste produse a crescut substanțial.

Așadar, cadrul normativ prevede clar că produsele din tutun, cele conexe și dispozitivele, precum și accesoriile de utilizare, de reîncărcare sau de încălzire a acestora nu trebuie să fie expuse la vedere pentru public în locurile de comerț. Pentru a asigura respectarea prevederilor, aceste produse pot fi comercializate în unitățile de comerț în locuri special amenajate care să excludă vizibilitatea produsele din tutun atunci când vânzătorul efectuează acțiunea de extragere a produsului din locul de stocare sau atunci când produsul stă în stare de repaus, pentru a exclude impactul vizual asupra clienților.

Se va admite doar prezentarea textuală a listei produselor din tutun și a celor conexe și a prețului acestora, fără nici un element promoțional. În deplină conformitate cu prevederile  alin. (5) al art. 25 din Legea 278/2007 și bine detaliate în alin. (5), pct.12. al Regulamentului sanitar privind comercializarea tutunului nefermentat și tutunului fermentat, a produselor din tutun și produselor conexe, aprobat prin HG 1065/2016, și anume: ”Se interzice expunerea la vedere a produselor din tutun, inclusiv a țigaretelor cu filtru, țigaretelor fără filtru, țigărilor de foi (cigarillos), a produselor conexe și a dispozitivelor, precum și a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora, în care publicul larg are posibilitatea vizualizării acestor mărfuri și produse. Lista produselor din tutun, a produselor conexe și a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora în spații disponibile pentru comercializare, cu indicarea preţurilor acestora, imprimată pe hârtie albă cu caractere negre, se prezintă de către vânzător la solicitarea cumpărătorilor adulţi, a căror vârstă a fost verificată de către vânzător în baza actelor oficiale de identificare a vârstei. Lista nu va conține imagini sau evidențierea vreunui produs prin culoare, fonturi, subliniere, elemente decorative sau alte instrumente tehnice. Se interzice afișarea inscripției sau indicatorului care informează ori sugerează publicului larg despre comercializarea produselor din tutun, inclusiv a tutunului încălzit, țigaretelor cu filtru, țigaretelor fără filtru, țigărilor de foi (cigarillos), a produselor conexe, dispozitivelor și a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora. Prevederile prezentului subpunct se aplică de la 15 august 2020”.

Din acest moment, administratorii, managerii unităților care comercializează  produse din tutun, produse conexe, dispozitive și accesorii de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora sunt responsabili de aplicarea în unitatea comercială a interdicției privind expunerea la vedere a produselor din tutun și neadmiterea vânzării lor minorilor. Concomitent, sunt responsabili pentru instruirea casierilor și a altui personal implicat în depozitatea și vânzarea produselor din tutun pentru a fi documentate cu prevederile actelor normative în vigoare.

Inițial prevederea legală a fost prevăzută să fie aplicată din 20 mai 2020, dar în legătură cu instituirea stării de urgență pe teritoriul Republicii Moldova din cauza pandemiei de COVID-19 până la 15 mai 2020, prin modificarea Legii 278/2007 intrarea în vigoare a fost stabilită la 3 luni de la încetarea stării de urgență. De menționat, că importanța pregătirii unităților de comerț pentru a pune în aplicare prevederile alin. (5), art. 25 din Legea nr. 278/2007 privind controlul tutunului a fost prealabil discutată în cadrul ședinței tehnice din 10 iulie 2020 a Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova.

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a oferit consultanță agenților economici la solicitare privind implementarea prevederilor legislative și normative, privind posibilitatea și modalitatea de instalare a echipamentului (modilierului) în care să fie stocate produsele din tutun, produsele conexe, dispozitivele și accesoriile de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora, fără o necesitate de coordonare oficială. ANSP a elaborat un Ghid practic privind aplicarea prevederilor alin. (5), art. 25 din Legea nr. 278/2007, bazat pe practicile internaționale referitor la aplicarea interdicției în cauză, ce poate fi accesat la https://old.ansp.md/index.php/impunerea-interdictiilor-la-publicitate-promovare-si-sponsorizare/.

Prin restricționarea expunerii vizibile a produselor din tutun și a produselor conexe Republica Moldova va face un pas important în reducerea disponibilității produselor din tutun și celor conexe, în special pentru copii și adolescenți.

Totodată, controlul respectării prevederilor legale privind interzicerea expunerii vizibile a produselor din tutun, a produselor conexe, a dispozitivelor și a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora în spațiile comerciale accesibile publicului va fi asigurat de către Inspectoratul de Stat în Sănătate din cadrul ANSP, atât prin controale planificate, cât și controale inopinate, inclusiv în baza adresărilor la linia verde a ANSP 080012300.

ANSP va continua să depună toate eforturile pentru ca orice acțiune promovată de stat întru implementarea Convenției-cadru privind controlul tutunului să-și atingă scopul și să contribuie la protejarea sănătății generațiilor prezente şi viitoare.

Comments on 'Interdicția expunerii la vedere a produselor din tutun și celor conexe intră în vigoare din 15 august 2020' (0)

Comments are closed.