Întrunire de lucru cu participarea conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice republicane, municipale şi raionale

Posted on 05/08/2016 in Comunicat de presă by admin

Pe 4 august curent Ministerul Sănătăţii a desfăşurat în sala mare de şedinţe a Centrului Naţional de Sănătate Publică o întrunire de lucru cu participarea conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice republicane, municipale şi raionale, prilej de a discuta la direct actualele provocări cu care se confruntă sistemul de sănătate, modalităţile de realizare a măsurilor de promovare, protecţie a sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor populaţiei Republicii Moldova.

În cadrul şedinţei moderate de viceministrul Sănătăţii, dl Oleg Creciun au prezentat comunicări consistente şi au răspuns la întrebări dnii Nicolae Jelamschi, secretar de stat, Victor Savin, şef cabinet al ministrului Sănătăţii, dna Larisa Cozmalî, şef serviciu salarizare şi normare personal al MS RM, şi dl Iurie Pînzaru, director general, adjunct al medicului-şef sanitar de stat al Republicii Moldova.

 

05.08.2016_0 05.08.2016_3
05.08.2016_2 05.08.2016_3

 

Din largul spectru problematic am desprinde asemenea chestiuni precum e implementarea actelor directive şi normative adoptate recent în domeniul salarizării în conformitate cu HG RM nr. 837, şi paşii ce trebuie întreprinşi până la începutul lunii septembrie curent; aprobarea componenţei Comisiilor de evaluare şi validare a indicatorilor de performanţă în conformitate cu ordinul nr. 588; cumularea de funcţii şi indicatorilor de performanţă pentru conducătorii IMSP, repartizarea în câmpul muncii a tinerilor specialişti – 441 faţă de cca.150 în anii precedenţi şi necesitatea luării la control strict a evidenţei a angajării lor, iar în caz de necesitate, din luna octombrie 2016, declanşarea procedurilor juridice de recuperare a cheltuielilor pentru instruire la USMF „N.Testemiţanu”; reactualizarea necesităţii de cadre pentru IMSP şi prezentarea informaţiei respective la MS RM; acordarea suportului şi facilităţilor legale tinerilor angajaţi de comun cu AAPL.

05.08.2016_4

Dl Iurie Pînzaru, director CNSP a insistat asupra mai multor aspecte privind necesitatea unei colaborări strânse între IMSP şi CSP teritoriale în asigurarea implementării actelor normative privind controlul bolilor netransmisibile cu emiterea documentelor interne de realizare în fiecare IMSP, evaluarea situaţiei şi determinarea ţintelor sistemului de sănătate teritorial de prevenire a acestor maladii; necesitatea consolidării şi amplificării activităţii Consiliilor teritoriale de sănătate publică, elaborarea programelor teritoriale de prevenire şi combatere a maladiilor şi  promovarea sănătăţii care trebuie realizate prin colaborare intersectorială; lipsa de resurse umane; controlul tutunului şi rolul  lucrătorilor medicali care nu conştientizează pe deplin importanţa respectării Legii privind controlul tutunului, regimul din IMSP şi evidenţa IAAM,  apa şi sanitaţia, igiena mâinilor, care nici pe departe nu corespund regulamentului sanitar în vigoare, rolul Consiliului de Sănătate Publică teritorial în abordarea şi examinarea chestiunilor stringente în acest domeniu; situaţia epidemiologică şi acoperirea vaccinală sub nivelul PNI în multe teritorii, stabilirea de medici a contraindicaţiilor neargumentate pentru imunizări; monitorizarea nesatisfăcătoare a statutului imun prin colectarea de probe, lipsa vigilenţei specialiştilor infecţionişti în unele cazuri de adresare cu trimitere de la medicul de familie. În acest sens dl Pînzaru a solicitat ca un indicator de performanţă să fie asigurarea  prevenirii IAAM şi asigurarea cu biocide pentru respectarea regimului sanitaro-igienic şi antiepidemic în IMSP, respectarea regimului în spital şi persistenţa problemelor în funcţionarea sistemelor de ventilaţie etc., prelevarea probelor din IMSP şi efectuarea investigaţiilor de laborator conform ordinului 184 din 2016 în laboratoarele de performanţă, inclusiv la diferite infecţii, marcherii la hepatitele virale, BDA, zooantroponoze şi altele, diagnosticul în domeniul bolilor profesionale şi pierderea temporară a capacităţii de muncă, inclusiv asigurarea radioprotecţiei la locul de muncă etc.

Cu concretizări, completări în cadrul şedinţei au intervenit dna Larisa Cozmalî, Nicolae Jelamschi, directorul adjunct CNSP Ion Şalaru.

La încheierea şedinţei de lucru, dl Oleg Creciun, viceministru Sănătăţii, a accentuat importanţa adoptării Consiliilor de sănătate publică şi activităţile care trebuie întreprinse în perioada imediat următoare întru coordonarea şi amplificarea măsurilor ce se impun în asigurarea realizării sarcinilor sistemului de sănătate la nivel teritorial, unde dintre toate IMSP, CSP este  instituţia care  panoramic poate evalua şi propune măsuri de rigoare în soluţionarea problemelor persistente în sistemul de sănătate.

Serviciul pentru presă şi relaţii cu publicul
Tel.: 022 574700

Pentru mai multe detalii,
apelaţi la tel.:022574777

Comments on 'Întrunire de lucru cu participarea conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice republicane, municipale şi raionale' (0)

Comments are closed.