La CNSP și-a desfășurat lucrările adunarea de totalizare a activităților în 2016 și trasate sarcini pentru anul 2017

Posted on 01/03/2017 in Comunicat de presă by admin

La 24.02.2017, în cadrul Centrului Naţional de Sănătate Publică (CNSP)  a avut loc adunarea de totalizare a activităților realizate în anul 2016 și sarcini pentru anul 2017.

La adunare au fost invitați și au participat membrii colectivului CNSP- directorii adjuncți, șefii de subdiviziuni și specialiștii  din sectoarele practice și laboratoarele științifice.

De asemenea, la lucrările ședinței de totalizare a activității CNSP a participat și conducerea Ministerului Sănătății  în frunte cu ministrul Sănătății, dna Ruxanda GLAVAN, viceministrul Sănătăţii, medic-şef sanitar de stat al Republicii Moldova, dna Aliona SERBULENCO și șeful Direcţie Sănătate Publică, dl Iurie BUCINSCHI.

Lucrările ședinței de totalizare au fost moderate de directorul general al CNSP, adjunct al medicului-șef sanitar de stat al Republicii Moldova, dl Iurie PÎNZARU.

5

 

 

 

 

 

 

 

57

98

În cadrul şedinţei directorul general al CNSP, dl Iurie PÎNZARU a prezentat raportul privind  Activitățile Centrului Național de Sănătate Publică realizate în anul 2016 și sarcinile colectivului pentru anul 2017, fiind enunțate realizările și, totodată, expuse unele obiecții și sugestii pe marginea rezervelor, trasate sarcinile concrete pentru perioada imediat următoare a anului 2017 și de perspectivă pe toate domeniile și direcțiile de activitate a subdiviziunilor CNSP, în particular, și a Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice (SSSSP) în ansamblu, fiind accentuat asupra compartimentelor care necesită susținerea conducerii Ministerului Sănătății pentru promovarea spre aprobare de către Guvernul Republicii Moldova, din cele mai stringente fiind cele cu tangență la salarizarea angajaților din cadrul instituțiilor SSSSP și a CNSP,  unele proiecte de acte legislative și normative elaborate recent referitoare la instituirea și consolidarea unui sistem optim și eficient de supraveghere a sănătății publice etc.

În dezbateri, pe marginea raportului prezentat de directorul general al CNSP, cu sugestii, propuneri, aprecieri și angajamente au intervenit dl Constantin SPÎNU, director adjunct în cercetare și inovare, și dna Ruxanda GLAVAN, ministru al Sănătății Republicii Moldova.

În luarea sa de cuvânt, dl Constantin SPÎNU a accentuat asupra salarizării sub orice nivel a colaboratorilor din cadrul CNSP și instituțiilor SSSSP, comparativ cu nivelul de salarizare a lucrătorilor medicali din instituțiile medico-sanitare publice finanțate de CNAM, precum și lipsa unei metodologii de calculare a impactului sau a prejudiciului economic prevenit datorită activității specialiștilor din cadrul instituțiilor SSSSP.

În continuare, ministru al Sănătății, dna Ruxanda GLAVAN  a trecut în revistă chestiunile abordate și sarcinile trasate și a apreciat aportul specialiștilor CNSP în realizările obținute în anul 2016,  pentru care a adus mulțumiri celor prezenți la ședință.

Totodată, dna ministru  GLAVAN a reiterat despre elaborarea și promovarea proiectului Regulamentului  privind salarizarea angajaților în instituțiile medicale finanțate de la bugetul de stat, avizat deja de toate ministerele, iar Ministerul Finanțelor a planificat alocarea unei sume pentru sporirea salariului din 01.07.2017, inclusiv despre formula prin care va fi calculat salariul, inclusiv ținând cont și de indicatorii de performanță în activitatea fiecărui specialist, dar și utilizarea în acest scop a unor surse din Fondul de Profilaxie a CNAM și din mijloacele financiare acumulate pentru prestarea serviciilor de sănătate publică contra-cost.

În continuare, dna Ruxanda GLAVAN a menționat asupra:

necesității punerii accentului pe susținerea și dezvoltarea cadrelor tinere de specialiști, care trebuie promovați, inclusiv transmițându-le din experiența acumulată, dar și delegarea lor în instituțiile abilitate de peste hotare pentru cunoștințe noi și experiență înaintată;

probabilității sporirii salariului specialiștilor din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice finanțate de la bugetul de stat, inclusiv CNSP și instituțiilor din cadrul SSSSP, începând cu 01.07.2017;

alocării de către Ministerul Finanțelor a 2,5 milioane lei pentru procurarea transportului sanitar în cadrul reformei serviciului de laborator;

susținerii inițiativei CNSP pentru evaluarea situației privind organizarea și calitatea examenelor medicale în diferite teritorii administrative, cu examinarea în tr. IV al anului 2017 la Colegiul MS;

disponibilității ținerii la control personal al ministrului Sănătății a promovării reformei și schimbărilor benefice care aduc plus-valoare, și durabile în cadrul SSSSP.

A accentuat asupra conjugării eforturilor întru asigurarea realizării în anul 2017 a sarcinilor trasate de colectiv pentru schimbarea în mai bine și obținerea unor rezultate mai  performante, inclusiv a accentuat asupra faptului că în CNSP este concentrată toată forța SSSSP care trebuie să asigure elaborarea proiectelor de acte legislative și normative de o calitate ireproșabilă, specialiștii fiind chemați să se implice plenar pentru a contribui la realizarea sarcinilor și planului de activitate, inclusiv prin sporirea responsabilității pe interior.

În încheierea luării de cuvânt, dna ministru Ruxanda GLAVAN a propus ca activitatea CNSP în anul 2016 să fie apreciată drept bună.

La finalizarea lucrărilor adunării de totalizare, dl Iurie PÎNZARU a propus spre examinare și adoptare proiectul de Hotărâre, elaborat de către specialiștii Centrului de dezvoltare strategică și management al CNSP, de comun cu directorii adjuncți, care a fost  unanim aprobat cu modificările și completările de rigoare.

 

 

 

Serviciul de presă şi relaţii cu publicul    022574700

 

 

Comments on 'La CNSP și-a desfășurat lucrările adunarea de totalizare a activităților în 2016 și trasate sarcini pentru anul 2017' (0)

Comments are closed.