La CNSP și-a desfășurat lucrările seminarul național „Ziua Specialistului în promovarea sănătăţii şi controlul bolilor netransmisibile”

Posted on 13/04/2017 in Comunicat de presă by admin

La 12.04.2017, în conformitate cu  Dispoziția Ministerului Sănătății nr.199-d din 31.03.2017 în cadrul Centrului național de Sănătate Publică (CNSP) a fost organizat și desfășurat seminarul naţional Ziua Specialistului în promovarea sănătăţii şi controlul bolilor netransmisibile.

La lucrările seminarului au fost invitați și au participat șefii de subdiviziuni și specialiștii responsabili de promovarea sănătăţii și educație pentru sănătate, controlul bolilor netransmisibile şi determinanţilor sănătăţii din instituţiile medico-sanitare publice din republică.

1DSC_2230

Conform agendei un cuvânt de salut, precum și raportul Promovarea sănătății și controlul bolilor netransmisibile. Obiective, rezultate și provocări, au fost prezentate participanților seminarului naţional Ziua Specialistului în promovarea sănătăţii şi controlul bolilor netransmisibile, de dl Ion Șalaru, director adjunct CNSP.

În raport au fost trecute în revistă realizările în domeniu în a.2016 – documentele de politici și reglementările aprobate, instruirile efectuate, colaborarea intersectorială în vederea reducerii poverii bolilor netransmisibile, fortificarea capacităților și rolul sectorului de sănătate în promovarea sănătății, conlucrarea cu asistența medicală primară, colaborarea internațională, carențele înregistrate și sarcinile în contextul reformelor instituțiilor de sănătate publică pentru anul curent.

În continuare, în cadrul seminarului au fost prezentate rapoarte de activitate și informațiile de rigoare pe domeniile de activitate, precum Activitatea de promovare a sănătăţii şi comunicare în Republica Moldova pentru a 2016. Evaluarea și monitorizarea activității de educație pentru sănătate la nivel de instituție (Natalia Silitrari, şef Centru Promovarea sănătăţii şi comunicare, CNSP); Argumentările intervențiilor de profilaxie și reducere a factorilor determinanți a BNT (Iurie Malanciuc, şef Centru Supravegherea bolilor netransmisibile, CNSP); Completarea Chestionarului în controlul BNT (Nelea Tabuncic, şef Secţie Supraveghere şi controlul bolilor netransmisibile,  CNSP); Controlul determinanților sănătăți: nutriția și consumul de alcool(Elena Boleac, șef Secție Controlul determinantelor sănătăţii, CNSP); Supravegherea implementării legislației în domeniul controlul tutunului (Iulia Coțofană, medic igienist, secția controlul tutunului, CNSP).

 4 9

Relevant, că în cadrul seminarului Ziua Specialistului în promovarea sănătăţii şi controlul bolilor netransmisibile specialiștii din instituțiile medico-sanitare publice republicane, municipale și raionale au avut posibilitatea  să prezinte informații și să facă schimb de experiență privind implementarea acțiunilor de promovare a sănătății și supravegherea bolilor netransmisibile la nivel teritorial și instituțional. Printre ei au fost de remarcat specialiștii din cadrul Centrelor de Sănătate Publică, Centrele de Sănătate și Spitalele raionale Briceni, Strășeni, Chișinău, Orhei și Anenii Noi.

La finalizarea lucrărilor seminarului național Ziua Specialistului în promovarea sănătăţii şi controlul bolilor netransmisibile, au avut loc discuții pe marginea chestiunilor abordate, prezentate și examinate propuneri privind  perfecționarea activităților instituțiilor medico-sanitare publice și a specialiștilor în domeniul promovării sănătății și metodele de supraveghere și control al bolilor netransmisibile în Republica Moldova, ținând cont de experiența țărilor avansate în acest domeniu.

 

Serviciul de presă și relații cu publicul 022574700

Pentru mai multe detalii  apelați la tel.:022574683; 022574655; 022574677

 

Comments on 'La CNSP și-a desfășurat lucrările seminarul național „Ziua Specialistului în promovarea sănătăţii şi controlul bolilor netransmisibile”' (0)

Comments are closed.