La CNSP şi-a desfăşurat lucrările adunarea colectivului privind activităţile realizate în semestrul I şi sarcinile pentru a 2-a jumătate a anului 2016.

Posted on 26/07/2016 in Comunicat de presă by admin

În cadrul adunării generale a colectivului CNSP, conform agendei, la 25.07.2016 au fost examinate rezultatele activităţii CNSP în prima jumătate a anului 2016.

Raportul „Problemele şi căile de îmbunătăţire a activităţii CNSP în realizarea măsurilor de plan în supravegherea sănătăţii publice” a fost prezentat de către dl Iurie PÎNZARU, director general al instituţiei, în cadrul căruia a punctat realizările înregistrate în direcţiile şi secţiile CNSP la adunările de totalizare la care a participat, specificând despre îndeplinirea majorităţii măsurilor planificate cu excepţia a doar câtorva care se află la etapa de finalizare; elaborarea a 119 proiecte de acte legislative şi normative, a informaţiilor analitice şi multor sarcini realizate supraplan la indicaţia conducerii MS RM; organizarea şi participarea la activităţi de instruire a cadrelor din cadrul instituţiilor Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice, instituţiilor medico-sanitare publice de asistenţă medicală primară şi spitalicească, precum şi din ale ramuri ale economiei naţionale în diverse ateliere de lucru, conferinţe, seminare etc., a menţionat unele domenii asupra cărora trebuie să fie întreprinse măsuri de evaluare mai profundă a situaţiei cu elaborarea unor propuneri de remediere pe domeniile prestării serviciilor de laborator, inclusiv contra plată, supravegherii sanitare a sănătăţii ocupaţionale şi utilizării pesticidelor, în promovarea sănătăţii cu plasarea materialelor informaţionale editate pe pagina web oficială a CNSP etc.

Printre cele mai stringente şi persistente probleme în dezvoltarea sectorului ştiinţă dl Iurie PÎNZARU a remarcat despre imposibilitatea acoperirii cheltuielilor pentru toate deplasaările în scopurile efectuării studiilor în teren şi alocaţiilor necesare pentru echipamentul performant, implementarea experienţei instituţiilor internaţionale acumulate în cadrul deplasărilor de serviciu, necesitatea colaborării mai strânse dintre colaboratorii sectoarelor practice cu cele ştiinţifice. La compartimentul supravegherea şi controlul bolilor transmisibile a atenţionat asupra sporirii morbididăţii prin unele nosologii şi a propus studierea situaţiei în unele teritorii unde cuprinderea cu vaccinuri a populaţiei nu corespunde standardelor de stabilitate epidemiologică,

au fost elucidate aspecte privind activitatea specialiştilot în deplasările întreprinse, inclusiv peste hotarele ţării, morbiditatea cu pierderea temporară a capacităţii de muncă a colaboratorilor CNSP, fluxul de cadre care trebuie stăvilit, realizarea cercetărilor ştiinţifice, problemele economico-financiare persistente etc. etc.

bilant_0 bilant_1

La finalizarea raportului, dl Iurie PÎNZARU a trasat un şir din cele mai stringente sarcini care necesită a fi îndeplinite în semestrul II al anului 2016, atât pe domeniul de activitate practică şi de laborator, cât şi pe domeniul de cercetare inovare, inclusiv fiind accentuată necesitatea optimizării cheltuielilor de întreţinere a instituţiei şi utilizarea bunurilor materiale, optimizarea domeniilor de monitorizare a alertelor în sănătatea publică, serviciului de laborator în virusologie şi hepatitele virale, argumentarea rolului laboratoarelor şi a SSSSP în securitatea statului cu includerea compartimentelor respective în proiectul Codului Sănătăţii, organizarea de către conducerea MS RM a unui forum privind rolul SSSSP în sănătatea publică cu invitarea conducătorilor instituţiilor medico-sanitare din republică etc.
În continuare, în dezbateri pe marginea chestiunilor abordate în raport, au intervenit vicedirectorii d-nii Ion Şalaru şi Nicolae Furtună, preşedintele sindicatului, dl Alexandru Lungu, cercetătorul ştiinţific coordonator în medicină în laboratorul Management în Sănătate Publică, dl Mihai Pîsla.

bilant_2 bilant_3

Dl Ion Şalaru a specificat şi apreciat activitatea specialiştilor direcţiei în elaborarea actelor normative şi directive în vederea implementării Legii privind controlul tutunului, promovării sănătăţii etc., dar şi privind unele deficienţe în colaborarea cu entităţile administraţiei publice centrale în vederea realizării actelor legislative şi normative aprobate în domeniul promovării sănătăţii, programelor naţionale, inclusiv îmbogăţirii făinei cu acid folic, coparticiparea în gestionarea fondului de profilaxie a CNAM, necesitatea asigurării direcţiei de promovare a sănătăţii şi supravegherea bolilor netransmisibile cu cadrele de rigoare.

bilant_4 bilant_5 bilant_6

Dl Nicolae Furtună a ţinut să accentueze asupra unor aspecte ce ţin de planificarea măsurilor şi suprasarcinilor impuse de diferite situaţii, în final fiind realizate mai multe activităţi ce contabilizează dublu şi mai mult supraplan, iar în acest aspect a insistat ca colaboratorii MS să ţină cont de această situaţie şi să intervină pentru a optimiza activităţile specialiştilor în acest sens, inclusiv să remită directivele MS direct în adresa instituţiilor de competenţa cărora ţin chestiunile abordate. A accentuat cu regret şi asupra problemei cadrelor care, din cauza salariilor incomparabile cu cele ale colegilor din cadrul asistenţei primare şi spitaliceşti, nu acceptă să se menţină în funcţiile din cadrul CNSP.

Dl Alexandru Lungu s-a referit la situaţia privind activitatea Secţiei de preparare a mediilor de cultură, a specificat unele probleme care, cu timpul, şi-au pus amprenta pe declinul volumului de producere, dar şi despre necesitatea gestionării activităţii laboratoarelor care procură şi utilizează produsele respective. A atenţionat asupra neadmiterii reamplasării utilajului care după ce va fi dezasamblat nu va mai fi posibil de utilizat.

Dl Mihai Pîsla, în calitatea sa de expert al OMS pe domeniu, a insistat asupra menţinerii şi fortificării subdiviziunilor de management al urgenţelor de sănătate publică care în contextul activizării forţelor ostile din lume trebuie să fie pregătite pentru a face faţă provocărilor în diverse situaţii, inclusiv actelor de terorism de varia natură.
La finalizarea dezbaterilor dl Iurie PÎNZARU a informat asistenţa că rezultatele activităţii şi sarcinile trasate pentru perioada semestrului II al anului curent vor fi specificate într-un proces verbal care va fi adus la cunoştinţa colaboratorilor instituţiei şi a mulţumit specialiştilor pentru activităţile realizate, dorindu-le succes în continuare.

Serviciul de presă şi relaţii cu publicul
022574700

Pentru mai multe detalii, contactaţi la tel.:
022574701<

Comments on 'La CNSP şi-a desfăşurat lucrările adunarea colectivului privind activităţile realizate în semestrul I şi sarcinile pentru a 2-a jumătate a anului 2016.' (0)

Comments are closed.