La Conferința Internațională de toxicologie a mediului din Porto

Posted on 08/07/2016 in Comunicat de presă by admin

În perioada 20-24 iunie curent directorul-adjunct  al CNSP dl Ion Bahnarel a participat în calitate de lector invitat la Conferința Internațională de Toxicologie a mediului, desfășurată în orașul portughez  Porto (”The International Conference on Environmental Toxicology, ICOETox 2016, with IBAMTox (3-rd Ibero-Americcan Meeting on Toxicology and Environmental Health)”).
06.07.16_4

La Conferință au participat 140  savanți și specialiști din 35 țări. Conferința s-a realizat conform unui program prestabilit la un nivel înalt științific și metodologic și a examinat probleme actuale de toxicologie generală, experimentală, alimentară, toxicologia polimerilor și pesticidelor, genotoxicologie, nanotoxicologie etc.

Participanții au prezentat rapoarte de fond și postere cu concursul lor, au abordat experiența țărilor în domeniu, recomandările OMS, au purtat discuții privind colaborarea intersectorială în domeniul toxicologiei mediului.

Anterior în comun cu colegii din CNSP au fost pregătite și trimise Comitetului de organizare al Conferinței un articol integral și abstractul lui ”Particularities of acute non-professional poisons of chemical etiology in Republic of Moldova in 2011-2015” și un abstract pentru sesiunea de postere ”Occupational toxicology in the agriculture of Moldova”, fiind elaborat și prezentat pentru sesiunea în plen un articolul de fond.

Prezența la eveniment a cuprins, de asemenea, negocierea și semnarea unui Acord de colaborare între CNSP și Institutul Național de sănătate din Porto (National Institute of Health Doutor Ricardo Jorge), convenindu-se asupra viitoarelor colaborări cu această instituție, legăturile fiind înfiripate deja –  doctoranda CNSP  la Universitatea din Porto dra Ala Tîrsina  a ocupat locul III la concursul de prezentări și a fost menționată cu Diploma Conferinței.
06.07.16_4

Desigur, în lumina lucrărilor Conferinței Internaționale din Porto, materialele acesteia inserând experiența mai multor țări, vor fi utilizate pentru organizarea Conferinței Naționale „Siguranța chimică și toxicologia la confluența între domenii”, vor servi în anumită măsură pentru reevaluarea activităților practice și științifice în cadrul CNSP, iar în Revista de toxicologie europeană va fi publicat în extenso, cu factor de impact articolul ”Particularities of acute non-professional poisons of chemical etiology in Republic of Moldova in 2011-2015”.

Serviciul de presă și relații cu publicul
Tel.: 022 574700

Pentru mai multe detalii contactați
Tel:. 022 574666

Comments on 'La Conferința Internațională de toxicologie a mediului din Porto' (0)

Comments are closed.