La guvern a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Național Coordonator în domeniul controlului tutunului

Posted on 30/05/2017 in Comunicat de presă by admin

La 25 mai 2017 a avut loc ședința ordinară a Consiliului Național Coordonator(CNC) în  domeniul controlului tutunului, instituit prin Legea 278/2007 privind controlul tutunului, care a fost prezidată  de dl Gheorghe BREGA, președinte al Consiliului, viceprim-ministru al Republicii Moldova.

  tutun tutun2

tutun3 tutun4

În cadrul ședinței au fost examinate următoarele subiecte:

Activităţile întreprinse pentru implementarea prevederilor Legii 278/2007 privind controlul tutunului, conform domeniilor de competență, prezentate de Ion Şalaru, vicedirector CNSP, secretarul Consiliului, de Oleg Babin, viceministru al afacerilor interne și  Anastasia Oceretnîi, vice-ministru al muncii, protecției sociale și familiei, care s-au referit la datele privind acțiunile de implementare a Legii 278, realizate în anul curent de către ministerele pe care le-au reprezentat, optimizarea politicilor de taxare a produselor din tutun, monitorizarea consumului produselor din tutun şi expunerii la fumul de tutun, despre controalele și verificările efectuate și sancțiunile aplicate;

tutun5

și Pregătirea pentru marcarea Zilei Mondiale fără Tutun  – 31 mai 2017  cu sloganul ”Moldova iese din fum – un an de succese și provocări” ,  Planul de acțiuni acțiuni cu privire la organizarea activităților de promovare a sănătății în cadrul Zilei Mondiale fără Tutun, în perioada 25 – 31 mai 2017, aprobat prin ordinul Ministerului Sănătății nr.364 din 16.05.2017, prezentat de Aliona Serbulenco, viceministru al Sănătăţii, medic șef sanitar de stat al Republicii Moldova.

În cadrul ședinței, cu întrebări și răspunsuri de rigoare pe marginea informațiilor prezentate, și acțiunile planificate, au intervenit Gheorghe Brega, Ion Șalaru, Aliona Serbulenco și Anastasia Oceretnîi, fiind accentuate prioritățile acestor ministere în domeniul controlului tutunului pentru anul 2017, precum: continuarea implicării tuturor autorităților publice centrale și locale în asigurarea implementării Legii 278, în limita atribuțiilor și competențelor; promovarea pentru adoptare a Regulamentelor sanitare referitor la produsele de tutun; al noului Program Național în Controlul Tutunului pentru anii 2017-2021; accederea la Protocolul privind eliminarea comerțului ilicit cu produse de tutun la Convenția Cadru privind Controlul Tutunului; creșterea consecventă a taxelor specifice pentru produsele din tutun în anul 2017 și anii următori, în conformitate cu acordurile cu Uniunea Europeană, cu re-alocarea unor resurse financiare în domeniul controlului tutunului, inclusiv pentru implementarea programelor naționale de sănătate și consilierea persoanelor care doresc să renunțe la fumat.

Hotărârea, privind subiectele abordate, cu recomandările de rigoare, a fost discutată și adoptată în cadrul ședinței CNC și va fi remisă pentru informare și executare întru implementarea prevederilor Legii 278 privind controlul tutunului în adresa tuturor entităților publice interesate.

Serviciul de presă și relații cu publicul 022574700

Pentru mai multe detalii apelați la tel.: 022574677

Comments on 'La guvern a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Național Coordonator în domeniul controlului tutunului' (0)

Comments are closed.