La Orhei şi-a desfăşurat lucrările Prima Conferinţă naţională cu participare internaţională în promovarea sănătății

Posted on 25/06/2016 in Comunicat de presă by admin

Savanţi şi specialişti din domeniul sănătății publice din republică, precum și colegii – oaspeți din Norvegia, România, Ucraina, Ungaria au participat, în perioada 23-24 iunie 2016, la Conferința științifico-practică cu participare internațională „Promovarea sănătății – o prioritate a sănătății publice”. Organizată de Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova, cu concursul IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Societatea Ştiinţifică a Igieniştilor din Republica Moldova, Centrul Naţional de Sănătate Publică şi Centrul de Sănătate

Publică raional Orhei, lucrările conferinţei s-au desfășurat în premieră în teritoriu – orașul Orhei.

25.06.2016_5_Promovarea_sanatatii 25.06.2016_3_Promovarea_sanatatii

Conferinţa a vizat evaluarea și dezbaterea situaţiei create şi identificarea unor mecanisme de promovare a sănătății publice la toate etapele vieții.
La 23.06.2016, lucrările Conferinţei au fost deschise de viceministrul Sănătății, Medic Şef Sanitar de Stat al Republicii Moldova, dna Aliona Serbulenco, care în cuvântul său de salut a ţinut să evidențieze mai multe aspecte ce evocă importanța majoră a promovării sănătății și stilului de viață sănătos, îndeosebi în condițiile socio-economice actuale.
– Republica Moldova, ca și majoritatea țărilor din regiune, se confruntă cu diferite provocări: creșterea poverii bolilor netransmisibile, prevalența înaltă a comportamentelor nesănătoase sau agravarea presiunilor economice asupra costurilor serviciilor de sănătate. În perspectivă, cheia succesului ar putea fi schimbarea mentalităţii. Trebuie să venim cu politici, care să pună accent pe promovarea sănătăţii şi educația deprinderilor pentru un stil de viață sănătos”, – a accentuat viceministrul Sănătății Aliona Serbulenco.

25.06.2016_2_Promovarea_sanatatii 25.06.2016_1_Promovarea_sanatatii.jpg

În Sesiunea de bun venit, cuvinte de salut participanţilor au transmis din partea USMF „Nicolae Testemiţanu” – dl Oleg Lozan , a Biroului OMS din Republica Moldova – dna Angela Ciobanu; a Consiliului raional Orhei – dl Tudor Golub; Ministerului Sănătăţii din Norvegia – dl Zaza Ţereteli; a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi – dna Costinela Georgescu; Institutului de profil din Kiev – dl Oleh Shekera; Inspecţiei naţionale de Medicină Ocupaţională din Ungaria – dna Sara Felszeghi, şi din partea Societăţii Medicilor de Familie din Republica Moldova – dl Ghenadie Curocichin.
În cadrul a mai multor Sesiuni tematice, la Conferinţă au fost dezbătute rapoarte şi prezentări, precum: „Promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate – subiect de importanţă majoră pentru Republica Moldova” (Aliona Serbulenco); „Politicile la nivel național și regional în domeniul promovării sănătății și controlul bolilor netransmisibile” ( Ion Şalaru); „Prevenirea traumatismelor la copii. Intervențiile intersectoriale” (Natalia Silitrari); „How the Municipality of Drammen aligns work with public health – Promovarea sănătăţii în mun. Drammen, Norvegia (Kjersti Halvorsen Engeseth şi Ole Martin Jørgensen); „Hrănirea conştientă se poate face doar prin educaţie „ (Floarea Damaschin, Constanţa); „Consecinţele fumatului şi consumului nociv de alcool asupra stării de sănătate şi măsurile întreprinse la nivel local în controlul tutunului şi alcoolului” (Vasile Guştiuc, CSP Orhei); „Un nou concept de piramidă alimentară în contextul promovării unui stil de viaţă sănătos „ (David Sabău, Cluj – Napoca); „Prevenirea bolilor netransmisibile asociate cu poluarea organismului uman cu poluanţi organici persistenţi (POPs)” (Mariana Zavtoni, CNSP); „Promovarea sănătății în instituțiile de învăţământ” (Sára Felszeghi, Ungaria); „Evaluarea statusului ponderal la adolescenţi, în contextul propriilor deprinderi alimentare” (Costinela Georgescu, Galaţi); „Educația pentru sănătate în unităţile de învăţământ din Romania – intre deziderat şi realitate” (Smaranda Diaconescu); „Consumul de tutun la adolescenți. Rezultatele studiilor GYTS în Republica Moldova” (Varfolomei Calmîc); „Prevenirea infecției cu H. Pylori – date actuale” (Smaranda Diaconescu); “Associated medication and ITS impact on health in Galati and Braila counties” (Olimpia Dumitriu Buzia, Galaţi); „ Problemele identificate la nivelul relaţiilor sociale ale unui lot de adolescenţi din Iaşi” (Adriana Albu, Iaşi); „Evaluarea igienică a morbidităţii populaţiei prin maladii ale sistemului circulator în relaţie cu gradul de mineralizare a apei potabile” (Maxim Mogorean, CNSP); „Particularităţile influenţei factorilor sociali şi habituali asupra bolnavilor de tuberculoză pulmonară” (Evelina Lesnic) etc.

25.06.2016_4_Promovarea_sanatatii.jpg 25.06.2016_5_Promovarea_sanatatii

În cadrul conferinței raportorii au specificat mai multe probleme persistente şi au propus spre dezbatere diverse aspecte privind crearea capacităţilor instituţionale pentru promovarea sănătăţii în cadrul CNSP, CSP şi instituţiile medico-sanitare publice de asistenţă medicală primară, consolidarea cadrului profesoral-didactic, ştiinţific şi practic pentru perfecţionarea curriculei şcolare, programelor de studii la promovarea sănătăţii pentru studenţi, rezidenţi, medici la reciclare, cu includerea compartimentului de promovare a sănătăţii şi extinderea cercetărilor ştiinţifice în domeniu, inclusiv de organizare a unor teleconferințe pe probleme de sănătate publică cu experții din Ucraina la USMF „N. Testemițanu”, de constituire a unei rețele naționale de școli care să promoveze sănătatea și punerea în aplicare a programelor de promovarea sănătății la locul de muncă, prin activități fizice, alimentație sănătoasă, evitarea stresului etc.
La fel, la conferință s-a pledat pentru conjugarea eforturilor în urgentarea adoptării unui nou Program naţional de promovare a sănătăţii pentru anii 2016-2020.
Important este faptul că în consolidarea şi implementarea reţelelor naţionale de şcoli de promovare a sănătăţii și-au manifestat disponibilitatea de a ne asista specialiștii din Ungaria, care prin astfel de entităţi au obţinut rezultate considerabile prin implicarea persoanelor şi diminuarea morbidităţii prin boli netransmisibile la diferite categorii de populaţie, experiență apreciată pe plan european.
Majoritatea propunerilor înaintate de participanţii la Conferinţă au fost incluse în proiectul Rezoluţiei înaintate spre aprobare, pentru a fi ulterior prezentată organelor decizionale.

Serviciul de presă şi relaţii cu publicul
022574700

Pentru mai multe detalii
apelaţi la tel.: 022574683; 022574677.

Comments on 'La Orhei şi-a desfăşurat lucrările Prima Conferinţă naţională cu participare internaţională în promovarea sănătății' (0)

Comments are closed.