Lansare de carte „Intoxicațiile acute exogene de etiologie chimică la copii”

Posted on 16/11/2020 in Uncategorized by massmedia

La 13.11.2020 în cadrul Conferinței Naționale cu participare Internațională „Un mediu sigur – sănătate protejată” autorii  monografiei Intoxicațiile acute exogene de etiologie chimică la copii” au prezentat opiniei publice în premieră o lucrare competitivă, care completează cunoștințele medicilor de diferit profil, profesorilor și părinților cu un  compartiment mai nou ce ține de  Toxicologia preventivă.

Autorii monografiei Iurie Pînzaru, dr. șt. med., conferențiar universitar, șef Direcție Protecția sănătății publice din cadrul ANSP, Tatiana Manceva, master în sănătate publică, doctorandă, medic igienist, ANSP, Ana Oglinda, dr. șt. med., conferențiar universitar, IMSP Institutul Mamei și Copilului și  Grigore Friptuleac, profesor consultant la Disciplina Igienă a USMF “Nicolae Testemițanu”, dr. hab. în științe medicale, academician al Academiei de Științe Medicale din Moldova, abordează una din cele mai stringente provocări  de sănătate publică la nivel internațional și național, care  scoate în evidenţă caracteristica intoxicaţiilor acute exogene de etiologie chimică (IAEEC) la copii.  Lucrarea este destinată publicului larg, părinților, profesorilor din instituţiile de învăţământ preuniversitar, lucrătorilor medicali inclusiv din asistența medicală primară, poliţiştilor de sector care adeseori sunt implicați în anchetarea mai cu seamă a cazurilor de suicid, dar şi studenţilor, rezidenţilor Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”.

Monografia reprezintă o direcţie nouă, care include acţiuni în elaborarea măsurilor de prevenire a cazurilor de intoxicaţii acute exogene de etiologie chimică în rândul copiilor, inclusiv de prevenire a cazurilor suicidale. Cercetările științifice sintetizate în monografie sunt multilaterale și destul de ample. În monografie sunt evaluate sursele bibliografice, descrise clasele de pericol a substanţelor/produselor chimice, care prezintă un risc sporit pentru starea de sănătate a copilului și propune o analiză interpretativă a factorilor de risc care provoacă IAEEC în Republica Moldova.

Autorii monografiei aduc prinosul de recunoştinţă specialiştilor Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică inclusiv, celor care au contribuit cu date statistice și materiale analitice ale cercetărilor epidemiologice ale cazurilor de intoxicaţii acute cu substanţe chimice în grup utilizate ulterior  pentru scrierea acestei monografii.

Serviciul de informare și comunicare cu mass-media 022 574-580

 

Comments on 'Lansare de carte „Intoxicațiile acute exogene de etiologie chimică la copii”' (0)

Comments are closed.