Legea privind calitatea apei potabile a fost adoptată de Parlament

Posted on 04/12/2018 in Comunicat de presă by admin

Vineri, 30 noiembrie 2018, Parlamentul R.Moldova a adoptat proiectul Legii privind calitatea apei potabile. Proiectul a fost prezentat în plenul Parlamentului de către dna Aliona Serbulenco, Secretar de Stat al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale (MSMPS), fiind adoptat cu peste 60 de voturi. Necesitatea unei intervenții de ordin legal din partea statului este dictată atât de situația creată în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, unde se constată probleme cu asigurarea calității apei potabile, cât și de necesitatea armonizării cadrului legal la legislația comunitară.

Existența unei Legi naționale privind calitatea apei potabile cu transpunerea Directivei UE 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman ar oferi un cadru juridic corespunzător pentru a aduce calitatea apei în conformitate cu legislația comunitară, recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, ar îmbunătăți calitatea vieții și sănătatea populației R.Moldova.

Legea reglementează cadrul legal privind calitatea apei potabile; măsurile din partea autorităților responsabile privind asigurarea cu apă potabilă; protecția, controlul şi folosirea eficientă a apei potabile; pentru un management îmbunătățit al riscurilor condiționate de apă în Republica Moldova.

Principalele prevederi ale legii privind calitatea apei potabile:

  • Instituie Norme de calitate ale apei potabile la parametrii microbiologici, chimici și radiologici, conforme cu recomandările OMS și UE;
  • Stabilește proceduri de monitorizare și control al calității apei potabile de către operatori și Agenția Națională pentru Sănătate Publică;
  • Prevede proceduri de elaborare și aplicare a planurilor de siguranță a apei potabile;
  • Stipulează intervențiile în caz de neconformitate a calității apei potabile;
  • Reglementează proceduri de derogare;
  • Stabilește proceduri de raportare și informare a populației privind calitatea apei potabile.

Legea va intra în vigoare la un an din data publicării, perioadă în care urmează să fie elaborate un șir de regulamente sanitare, inclusiv:

– Regulamentul sanitar privind supravegherea şi monitorizarea calității apei potabile;

– Regulamentul sanitar privind testarea materialelor şi substanțelor care vin în contact cu apa potabilă;

– Procedura de autorizare sanitară a instalațiilor de îmbuteliere a apei potabile în sticle sau alte recipiente.

 

Comments on 'Legea privind calitatea apei potabile a fost adoptată de Parlament' (0)

Comments are closed.