Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică

Posted on 27/06/2018 in Posturi vacante by admin

Șef serviciu informare și comunicare cu mass-media, (fpc) -1 unitate
Croitor Olesea
Scotigor Tatiana

Specialist superior, (fpe) – 1 unitate
Croitor Olesea
Scotigor Tatiana

Șef direcție (Centrul de Sănătate Publică) (fpc) – 1 unitate
Vrabie Dumitru
Bruma Svetlana

Candidații care au fost admiși pentru participare la concursul de suplinire a funcțiilor publice vacante sunt invitați pentru susținerea probei scrise care se va desfășura la data de 02 iulie 2018, începînd cu orele 09.00 în sala de ședințe mica, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, str. Asachi, 67/A.

Notă: persoanele care au depus dosarul prin poștă sau e-mail urmează să prezinte originalele documentelor la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Comments on 'Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică' (0)

Comments are closed.