Mai multe proiecte de monografii, ghiduri, indicaţii metodice, proiecte de teme de doctorat, precum şi solicitarea instituirii Consiliului ştiinţific specializat ad hoc de susţinere a tezelor de doctorat, examinate la şedinţa Consiliului ştiinţific al CNSP

Posted on 29/12/2017 in Comunicat de presă by admin

La 28 decembrie curent, a avut loc şedinţa Consiliului ştiinţific al Centrului Naţional de Sănătate Publică, la care, conform agendei, s-au examinat un şir de chestiuni, precum: proiectele monografiilor: „Igiena muncii şi starea de sănătate a angajaţilor întreprinderilor de procesare a cărnii”, autor – dl Iurie Pînzaru, dr.şt.med., conf.univ., referenţi: dl Gheorghe Ostrofeţ, dr.hab.şt.med., prof.univ. şi dl Victor Pântea, dr.hab.şt.med., prof.univ.; „Fungii şi rezistenţa la antimicotice – preocupare actuală pentru comunitatea medicală”, autor – dna Olga Burduniuc, dr.şt.med., conf.cercet., referenţi: dl Vladimir Nahaba, dr.şt.med., conf.univ., dna Natalia Florea, dr.şt.med., conf.univ. şi dl Iulian Oltu, dr.şt.med.; proiectele temelor şi conducătorilor de doctorat pentru anul de studii 2018-2019: „Studierea cu estimarea seroprevalenţei hepatitei virale E în populaţie şi identificarea factorilor de risc”, conducător de doctorat – dl Constantin Spînu, dr.hab.şt.med., prof.univ. şi „Estimarea igienică a factorilor de risc în întreprinderile de producere a mobilei şi măsuri de reducere a impactului pentru sănătate”, conducător de doctorat – dl Iurie Pînzaru, dr.şt.med., conf.univ.; Indicaţiile metodice „Diagnosticul de laborator al infecţiei determinate de Clostridium botulinum”, autori – specialiştii CNSP: d.d. Olga Burduniuc, dr.şt.med., conf.cercet., Vera Melnic, medic bacteriolog, Ecaterina Culibacinaia, medic bacteriolog, Victoria Burlacu, biolog, Daria Antonova, medic bacteriolog, referenţi: dl Valeriu Rudic, dr.hab.şt.med., prof.univ., academician; dna Greta Balan, dr.şt.med., conf.univ.; Ghidul „Promovarea sănătăţii în prevenirea bolilor netransmisibile”, autori – d.d. Raisa Russu-Deleu, dr.şt.med., conf.univ., Grigore Friptuleac, dr.hab.şt.med., prof.univ., Vladimir Bernic, dr.şt.med., conf.cercet., referenţi: dl Oleg Lozan, dr.hab.şt.med., prof.univ.; dna Nina Iziumov, dr.şt.med., conf.cercet.; Solicitarea instituirii Consiliului ştiinţific specializat ad hoc de susţinere a tezelor de doctorat „Estimarea igienică a conţinutului de plumb în factorii de mediu şi posibilităţi de reducere a riscului asociat pentru sănătate”, autor – dna Elena Jardan, cercetător ştiinţific stagiar în medicină şi „Estimarea stării de sănătate a populaţiei urbane în relaţie cu calitatea aerului atmosferic”, autor – dna Marina Lupu, cercetător ştiinţific stagiar în medicină; Ghidul „Opţiuni pentru îmbunătăţirea sistemului de sanitaţie în şcolile şi grădiniţele din mediul rural din Republica Moldova”, autori – dl Ion Şalaru, dna Corina Andronic, referenţi: dl Serghei Cebanu, dr.şt.med., conf.univ. şi dna Mariana Tutunaru, dr.şt.med.; Chestionarul privind măsurarea radonului în locuinţe şi clădiri publice (şcoli, grădiniţe etc.), autori – specialiştii Laboratorului ştiinţific Igiena radiaţiilor şi radiobiologie.
În rezultatul dezbaterilor de rigoare, proiectele prezentate în cadrul şedinţei au fost acceptate şi aprobate cu majoritatea voturilor..
consiliu

cons 2 cons 3 cons 4 cons 5cons6ccons7

 

 

 

 

 

 

Serviciul de presă şi relaţii cu publicul 022574700
Pentru mai multe informaţii apelaţi la tel. 022574-570

Comments on 'Mai multe proiecte de monografii, ghiduri, indicaţii metodice, proiecte de teme de doctorat, precum şi solicitarea instituirii Consiliului ştiinţific specializat ad hoc de susţinere a tezelor de doctorat, examinate la şedinţa Consiliului ştiinţific al CNSP' (0)

Comments are closed.