Managementul calității serviciilor medicale în instituțiile medico-sanitare de asistență medicală primară

Posted on 21/02/2020 in Comunicat de presă by massmedia

La începutul lunii curente, a avut loc ședința Grupului de lucru responsabil de actualizarea cadrului normativ privind sistemul intern de management al calității în instituțiile medico-sanitare de asistență medicală primară (AMP), în cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, conform prevederilor Dispoziției nr.31-d din 29.01.2020.

La ședința coordonată de către secretarul de stat, dna Marina Golovaci, au participat reprezentanți din cadrul unor subdiviziuni ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Comisiile de specialitate ale Ministerului în domeniul medicinii de familie și nursing, reprezentanți ai Proiectului „Viața Sănătoasă” și ai Biroului de țară al Organizației Mondiale a Sănătății.

În cadrul ședinței, în contextul sarcinii stabilite în fața grupului de lucru, dna Maria Cumpănă, director adjunct al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, a menționat necesitatea și importanța evaluării statutului și funcționalității sistemului instituțional de management al calității în instituțiile medico-sanitare de AMP din țară, luând în considerare modificările care au  s-au produs pe parcursul anilor, precum descentralizarea asistenței medicale primare și diversitatea formelor de prestare a serviciilor.

De asemenea, au fost discutate aspectele aferente procesului de evaluare. A fost accentuat faptul că evaluarea dată ar permite identificarea soluțiilor și elaborarea recomandărilor pentru actualizarea cadrului normativ de reglementare reieșind din evidențele acumulate privind practica aplicării principiilor managementului calității în prestarea serviciilor la nivel de asistență medicală primară.

Comments on 'Managementul calității serviciilor medicale în instituțiile medico-sanitare de asistență medicală primară' (0)

Comments are closed.