Managementul supravegherii sănătăţii publice şi particularităţile evoluţiei tusei convulsive, examinate la şedinţa Consiliului Ştiinţific al CNSP

Posted on 16/11/2016 in Comunicat de presă by admin

La 15 noiembrie curent, la  ședința Consiliului științific al Centrului Național de Sănătate Publică (CNSP), au fost examinate și aprobate spre realizare un șir de chestiuni, ce țin de realizarea planului de cercetări a unui proiect instituțional și tezelor de doctorat a doctoranzilor  pentru a. I de studii (Cristina Josanu și Gheorghii Țurcanu).

16.11.16_0

 

16.11.16_1

 

16.11.16_2

16.11.16_3

Un interes deosebit pentru membrii Consiliului au prezentat rezultatele preliminare a  cercetărilor obținute în perioada anilor 2015-2016 la realizarea proiectului instituțional „Managementul supravegherii sănătăţii publice în condiţii de asociere comunitară a ţării”, director de proiect dl Valeriu Pantea, dr.șt.med., conf.cerc., care au apreciat actualitatea și semnificația lor pentru eficientizarea activității Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice, au prezentat în cadrul dezbaterilor propuneri concrete în vederea soluționării scopului și obiectivelor studiului, aprobat spre realizare de către Academia de Științe a Moldovei pentru anii 2015-2018.

16.11.16_4

În continuare, a fost examinată informația privind „Particularitățile epidemiologice ale Tusei Convulsive în Republica Moldova”, elaborată în baza unei analize detaliate a situației epidemiologice în republică la Tusea Convulsivă,  datelor literaturii de specialitate și poziției OMS în acest domeniu, prezentată de către cercetătorul științific principal în medicină, dna Victoria Bucov, dr.hab.șt.med., prof.cercet. Urmare a  discuţiilor pe marginea chestiunii abordate au fost înaintate propuneri concrete în vederea redresării situației privind supravegherea epidemiologică şi controlul acestei infecții.

16.11.16_5

 

16.11.16_6

 

16.11.16_7

16.11.16_8

De asemenea, la ședința Consiliului științific a fost prezentat spre examinare și aprobat spre realizare Planul de activitate al Consiliului ştiinţific pentru anul 2017.

Serviciul de presă şi relaţii cu publicul                                                                                            022574700

Pentru mai multe detalii,                                                                                                                       apelaţi la tel.: 22574570; 022574574

Comments on 'Managementul supravegherii sănătăţii publice şi particularităţile evoluţiei tusei convulsive, examinate la şedinţa Consiliului Ştiinţific al CNSP' (0)

Comments are closed.