Masă rotundă privind dezvoltarea Conceptului de instruire în domeniul promovării sănătății

Posted on 11/10/2018 in Comunicat de presă by admin

La 11 octombrie curent, în incinta Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) s-a desfășurat masa rotundă privind dezvoltarea Conceptului de instruire în domeniul promovării sănătății și schimbarea comportamentelor pentru dezvoltarea capacităților specialiștilor diferitor sectoare în acest domeniu.

La eveniment au participat reprezentanți ai ANSP, USMF ”Nicolae Testemițanu”, Centrelor de instruire continuă, Școli de Sănătate Publică, precum şi ai altor instituţii cheie în domeniul sănătății publice.

La deschiderea evenimentului, dl Nicolae Furtună, director adjunct al ANSP, dl Ion Șalaru, consultant principal Direcția politici în domeniul sănătății publice al MinisteDSC_7344rului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi dna Ala Curteanu, șef de echipă în cadrul Proiectul moldo-elvețian „Viață Sănătoasă: Reducerea poverii bolilor netransmisibile”, au accentuat importanța promovării sănătății pentru reducerea bolilor netransmisibile și necesitatea consolidării capacităților continue în acest domeniu.

Expertul internațional în promovarea sănătății al Proiectului, Adriane Martin Hilber, a prezentat o informației despre modalitățile de promovare a sănătății și schimbarea comportamentelor în comunitate, inclusiv despre cum adaptăm experiențele și bunele practici ale altor țări la realitatea și necesitățile Republică Moldova. În timpul discuțiilor au fost accentuate mai multe aspecte ce țin de necesitatea instruirii în promovarea sănătății diferitor sectoare: pedagogi, asistenți sociali, reprezentanți ai autorităților locale, ONG-uri, implicarea activă a nurselor comunitare, care sunt veriga principală în transmiterea mesajelor către grupurile țintă ale populației, asigurarea durabilității activităților de promovare a sănătății și comunicare, etc.

Evenimentul a fost organizat în conformitate cu Memorandumul de Înțelegere între Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova cu privire la Proiectul ”Viața Sănătoasă: Reducerea poverii bolilor netransmisibile”, implementat de Institutul Tropical și de Sănătate Publică din Elveția, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare.

DSC_7339 DSC_7340

Serviciul de informare şi comunicare cu mass-media 022 574-580

Comments on 'Masă rotundă privind dezvoltarea Conceptului de instruire în domeniul promovării sănătății' (0)

Comments are closed.