Măsuri de eficientizare a conlucrării între subdiviziunile ANSP, discutate în cadrul unei şedinţe de lucru

Posted on 22/11/2018 in Comunicat de presă by admin

La 22 noiembrie 2018, în incinta Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică (ANSP), a avut loc Consfătuirea de lucru cu privire la fortificarea activităților de interacțiune și conlucrare între direcțiile centrale și subdiviziunile teritoriale ale ANSP. Totodată, specialiştii au discutat despre consolidarea cunoştinţelor în domeniul controlului de stat în sănătate şi protecţiei sănătăţii publice.

DSC_8114La Consfătuirea de lucru au participat: dna Aliona Serbulenco, Secretar de Stat al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale (MSMPS); directorul interimar al ANSP, dl Nicolae Furtună; directorul adjunct al ANSP, dl Vasile Guştiuc; specialiştii ANSP: dl Iurie Pînzaru, şeful Direcţiei protecţia sănătăţii publice, dna Natalia Silitrari, Direcţia promovarea sănătăţii şi dl Varfolomei Calmîc, Direcţia prevenirea şi controlul BNT; precum şi conducătorii subdiviziunilor structurale ale ANSP și persoanele responsabile pentru coordonarea activității specialiștilor CSP dislocați în unitățile administrativ-teritoriale deservite.

Agenda Consfătuirii de lucru a inclus subiecte privind acţiunile întreprinse în scopul îmbunătăţirii activităţilor de comunicare şi conlucrare între subdiviziunile teritoriale ale ANSP; fortificarea capacităţilor CSP teritoriale în domeniul managementului instituţional şi economico-financiar; oportunitatea identificării soluţiilor şi recomandărilor în domeniul protecției sănătății și controlului de stat în sănătatea publică; pregătirea subdiviziunilor teritoriale către perioada rece a anului 2018-2019; precum şi  consolidarea capacităţilor specialiştilor în domeniul promovării sănătăţii.

Persoanele responsabile din cadrul Direcţiilor teritoriale de sănătate ale ANSP au dezbătut mai multe aspecte în organizarea activităţii acestora şi au realizat o scurtă trecere în revistă a principalelor probleme cu care se confruntă, fiind înaintate soluţii şi recomandări.

Evenimentul a fost organizat în conformitate cu prevederile Foii de parcurs şi ale Planului de activitate ale ANSP.

DSC_8118          DSC_8117

Serviciul de informare şi comunicare cu mass-media 022 574-580

Comments on 'Măsuri de eficientizare a conlucrării între subdiviziunile ANSP, discutate în cadrul unei şedinţe de lucru' (0)

Comments are closed.