Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale a legiferat activitățile de evidență și cercetare a intoxicaţiilor cu ciuperci

Posted on 10/12/2020 in Comunicat de presă by massmedia

Pe parcursul anului curent, se atestă o creștere a numărului de cazuri de intoxicații cu ciuperci și afectarea unui număr mare de persoane, inclusiv copii.

Intoxicaţiile cu ciuperci reprezintă o urgenţă medicală, iar rapiditatea în stabilirea diagnosticului şi instituirea tratamentului pot salva viaţa bolnavului. În acest sens, Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), la 08 decembrie 2020, a emis ordinul nr. 1151 ”Cu privire la notificarea, cercetarea și evidența cazurilor de intoxicaţii cu ciuperci în Republica Moldova”.

Acest ordin vine să asigure modalitatea de informare, notificare, cercetare și evidență a cazurilor de intoxicații cu ciuperci cu indicarea instituțiilor responsabile de fiecare etapă conform algoritmului stabilit. Prin prezentul ordin au fost ajustate și aprobate Registrul de evidență a intoxicațiilor cu ciuperci, instrucțiunea privind îndeplinirea lui și raportul extraordinar despre înregistrarea cazului de intoxicație cu ciuperci.

Ordinul mai prevede implementarea în laboratoare clinico-diagnostice din cadrul IMSP a metodei de identificare a taxonilor sistemici în baza structurii microscopice a probei biologice de ciuperci prelevate, care până la moment nu era o obligativitate pentru stabilirea diagnosticului de intoxicație cu ciuperci, elaborarea Protocolul clinic standardizat „Intoxicația cu ciuperci a persoanelor adulte” și includerea în curricule de pregătire universitară și postuniversitară la specialitatea Sănătate Publică, Facultățile de Medicină, Stomatologie, Farmacie, Rezidențiat și Educație Medicală Continuă a modulelor ce țin de etiologia, prevenirea, diagnosticul și  tratamentul intoxicațiilor cu ciuperci.

Începând cu ultima săptămână a lunii septembrie, din anul 2021, Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), în comun cu instituțiile și subdiviziunile din sistemul de sănătate, indiferent de subordine și forma juridică de organizare, vor realiza măsuri de comunicare și prevenire a intoxicațiilor cu ciuperci în cadrul Săptămânii Naționale de prevenire a intoxicațiilor cu ciuperci, o premieră pentru Republica Moldova, care sperăm că va responsabiliza populația pentru diminuarea cazurilor de intoxicații și se vor intensifica măsurile de protecție a sănătății publice la nivel de individ și comunitate.

Ordinul MSMPS nr. 1151 din 8 decembrie 2020 ”Cu privire la notificarea,  cercetarea  și evidența cazurilor de  intoxicaţii cu ciuperci în Republica Moldova” este plasat pe pagina web a ANSP și poate fi accesat pe https://old.ansp.md/index.php/ordine-ale-ms/.

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media

Tel. 0 33 574 642

Comments on 'Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale a legiferat activitățile de evidență și cercetare a intoxicaţiilor cu ciuperci' (0)

Comments are closed.