Notă informativă privind organizarea și desfășurarea acțiunilor de comunicare, informare și educare în cadrul Zilei Mondială fără Tutun în perioada 25 – 31 mai 2017

Posted on 23/05/2017 in Informații pentru profesioniști by admin

Anual,  la 31 mai la nivel global este marcată Ziua Mondială fără Tutun, campanie desfășurată sub egida Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), având drept scop sensibilizarea publicului privind riscurile pentru sănătate asociate cu consumul de tutun și de a pleda pentru politici eficiente de reducere a consumului de tutun în toată lumea.

În fiecare an, OMS propune o temă specifică pentru acțiunile de comunicare și pledoarie, astfel fiind abordate diverse aspecte în implementarea Convenției Cadru de Control al Tutunului la nivel global. Tema pentru campania din anul curent este „Tutunul – o amenințare la adresa dezvoltării“ – pentru a demonstra în mod clar amenințările din partea industriei tutunului pentru dezvoltarea durabilă a tuturor țărilor, inclusiv și pentru sănătatea și bunăstarea economică a cetățenilor. Obiectivele campaniei de Ziua Mondială Fără Tutun 2017 sunt:

 • Încurajarea ţărilor de a include controlul tutunului în Agenda naţională a Obiectivelor Națiunilor Unite de Dezvoltare Durabilă 2030.
 • Sprijinirea statelor membre şi a societăţii civile în combaterea interferenţei industriei tutunului în deciziile politice, în vederea consolidării acţiunilor naţionale de control al tutunului.
 • Acordarea suportului necesar populației de a contribui la o societate durabilă prin adoptarea unui mod de viață sănătos și renunțarea la obiceiul fumatului.

 

În Republica Moldova, acțiunile de sensibilizare și comunicare în cadrul Zilei Mondiale fără Tutun se vor desfășura sub sloganul ”Moldova iese din fum. Un an de succese și provocări”

De menționat, că pentru țara noastră ziua de 31 mai 2017 – este ziua, când se împlinește exact 1 an de la intrarea în vigoare a articolului 26 al Legii 278 din 14.12.2007 privind controlul tutunului, prevederi ce țin de interzicerea fumatului în toate spațiile publice închise și semiînchise, și la locurile de muncă. Aceste prevederi au menirea de a proteja sănătatea populației de efectele dăunătoare ale fumului de țigară, fiind demonstrat pericolul real al expunerii la fumul de tutun asupra sănătății.

În acest context, conform ordinului Ministerului Sănătății nr. 365 din 16.05.2017, în perioada 25 – 31 mai 2017 vor avea loc un șir de evenimente și acțiuni de comunicare, informare și sensibilizare a publicului, inclusiv:  reportaje, emisiuni și comunicării în mass-media, conferință de presă, derularea spoturilor sociale prin diverse surse, seminare de instruire și ateliere de lucru, acțiuni în comunitate, etc.

 

Tutunul – una din cauzele principale a morții, bolilor și a sărăciei

 

Epidemia consumului de tutun este una dintre cele mai mari amenințări la adresa sănătății publice globale, cauzând mai mult de 7 milioane de decese pe an. Mai mult de 6 milioane de decese sunt rezultatul utilizării directe a tutunului, în timp ce, mai mult de 890 000 sunt rezultatul expunerii nefumătorilor la fumatul pasiv.

În majoritatea ţărilor, între 15-50% din populaţie este afectată de fumul de tutun, iar în unele ţări expunerea involuntară la fumul de tutun afectează 70% din populaţie. Consumul de tutun este o amenințare pentru orice persoană, indiferent de sex, vârstă, rasă, cultură sau educație. Aduce suferință, boală și moarte, sărăcește familiile și economiile naționale.

Din cauza fumatului și expunerii la fumul de tutun în Republica Moldova există o incidență globală de creștere lentă a bolilor non-transmisibile, pentru care fumatul este un factor de risc predominant. Astfel, în ultimii 10 ani incidența cancerului în Republica Moldova a crescut de 1,4 ori. Este în creștere și prevalența bolilor, unde fumatul este factorul de risc predominant, cum ar fi: bolile cardiovasculare, cerebrovasculare, cancerul pulmonar, bolile respiratorii obstructive cronice. Anual, se înregistrează circa 5000-6000 de decese (cca. 12-14% din totalul deceselor), din cauza bolilor condiționate de consumul tutunului, inclusiv peste 60% dintre decese se înregistrează la persoanele în vârsta aptă de muncă (mortalitatea în rândul bărbaților fiind de 2 ori mai mare decât a femeilor).

Consumul de tutun implică costuri enorme pentru economiile naționale prin creșterea costurilor de îngrijire a sănătății și scăderea productivității. Se agravează inegalitățile în materie de sănătate și exacerbează sărăcia – oamenii cei mai săraci cheltuiesc mai puțin pe produsele alimentare, educație și sănătate. În Republica Moldova costurile economice pentru pierderea productivității muncii din cauza îmbolnăvirilor sau deceselor premature, inclusiv și achitarea pensiilor pentru invaliditate se estimează la cca. 1miliard 830 milioane lei, ceea ce depășește esențial veniturile statului din comercializarea produselor din tutun.

Cultivarea tutunului necesită cantități mari de pesticide și îngrășăminte, care sunt toxice și poluează resursele de apă. În fiecare an, la nivel global pentru cultivarea tutunului se utilizează peste 4,3 milioane de hectare de teren, rezultând defrișări între 2% și 4%. Producătorii de tutun produc, de asemenea, peste 2 milioane de tone de deșeuri solide.

OMS face apel țărilor pentru a acorda prioritate și a accelera eforturile de control al tutunului, ca parte a răspunsurilor la Agenda pentru Dezvoltare Durabilă către 2030.  În Agenda de Dezvoltare Durabilă, controlul tutunului este considerat una dintre măsurile cele mai eficiente pentru atingerea obiectivului 3.4 ODD, ce prevede reducerea globală până în 2030 cu 1/3 a deceselor premature cauzate de bolile netransmisibile, inclusiv: bolile cardiovasculare, cancerul şi bolile pulmonare obstructive cronice.

 

Controlul tutunului în Republica Moldova

 

De menționat, că permanent se depun mari eforturi de către Ministerul Sănătății, Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătății Publică în scopul protejării sănătății populații împotriva tutunului. În anul 2016 au fost realizate un șir de acțiuni de acest gen, cele mai importante fiind:

 • elaborarea cadrului normativ (ghiduri, instrucțiuni) de implementare a Legii 278 Legii 278 din 14.12.2007 privind controlul tutunului, inclusiv: instrucţiuni privind modul de efectuare a controalelor de stat în domeniul protecţiei expunerii la fumul de tutun și privind interzicerea publicității și promovării produselor din tutun, ghid practic de aplicare a legii privind protejarea la expunerea la fumul de tutun în spațiile publice și la locurile de muncă, ghiduri pentru lucru cu clienții, pentru comunicarea cu angajații, etc.;
 • elaborarea a 3 Regulamente sanitare privind ingredientele din produsele din tutun și produsele conexe, raportarea despre produsele din tutun și produsele conexe și comercializarea produselor din tutun și produselor conexe aprobate prin Hotărîrea Guvernului n 1065 din 19.09.2016 pentru aprobarea regulamentelor sanitare privind produsele din tutun şi produsele conexe;
 • instruirea specialiștilor privind implementarea prevederilor legislației în domeniul controlului tutunului, acordarea asistenței de consiliere și tratament pentru renunțare de fumat;
 • instruirea agenților economici din alimentația publică și servicii hoteliere privind implementarea interdicțiilor pentru publicitatea și promovarea producției din tutun; interdicții a fumatului în spații publice închise și semiînchise, și la locurile de muncă;
 • elaborarea proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Programului Naţional privind controlul tutunului pentru anii 2017-2021 și înaintat Guvernului spre aprobare;
 • organizarea controalelor la diferite obiective (de alimentație publică, hoteliere și de agrement, instituții medicale, de educație, etc.) pentru a constata nivelul de respectare a prevederilor Legii nr. 278 din 14.12.2007 privind controlul tutunului și aplicarea sancțiunilor în caz de nerespectare a cerințelor, conform legislației în vigoare.

 

În acest context, în anul 2016 au fost  supuse supravegherii sanitare 65049 obiective din 83204 aflate la supravegherea sanitară de stat. În cadrul supravegherii s-a constatat că în toate a fost interzisă promovarea și publicitatea produselor din tutun, pe când interdicţiile privind fumatul în locurile publice au fost implementate numai în  58579 (90,1%) obiective. Și ca rezultat, au fost înaintate 1353 prescripţii sanitare privind neadmiterea încălcării legislaţiei în domeniul controlului tutunului şi aplicate 244 amenzi pentru încălcarea legislaţiei în domeniul controlului tutunului.

 

Pentru anul 2017, prioritare în domeniul controlului tutunului sunt trasate următoarele acțiuni:

 • aprobarea de către Guvern a Programului național privind controlul tutunului pentru anii 2017-2021;
 • aprobarea prin Hotărîre de Guvern a Regulamentului sanitar cu privire la etichetarea și avertismentele de sănătate a produselor din tutun și conexe;
 • adoptarea în 2017 a proiectului de Lege pentru accederea la Protocolul privind comerţul ilicit cu produse din tutun;
 • modificarea legislației privind majorarea şi implementarea accizelor pentru articolele din tutun, ce va reduce accesul la articolele din tutun şi mai ales a tinerilor;
 • extinderea serviciilor de consiliere, tratament şi de asistenţă necesară pentru renunţare la fumat cu instituirea a 3 Centre de Consiliere şi Tratament pentru Renunţare la Fumat zonale;
 • continuarea efectuării controalelor în scopul respectarea prevederilor legale cu privire la controlul tutunului, etc.

 

Mesajele-cheie de comunicare:

 

 • Consumul de tutun aduce suferinţă, boală şi deces, împovărând familiile şi societatea.
 • Expunerea la fumul de tutun este la fel de dăunătoare sănătății, ca și fumatul activ.
 • Deşi există politici publice eficace pentru controlul tutunului – acestea sunt încă insuficient utilizate pentru reducerea cererii de tutun.
 • Interzicerea fumatului în spațiile publice – nu aduce prejudicii financiare businessului, ci doar beneficii sănătății.
 • Consumul de tutun agravează substanţial economiile naţionale prin creşterea costurilor pentru sănătate, sporirea absenteismului şi scăderea productivităţii, constituind o importantă barieră în calea dezvoltării.
 • Pentru a vă proteja sănătatea – renunțați la fumat! Pentru a solicita ajutor în renunțarea la fumat – apelați Linia verde 080010001, (apel gratuit).
 • Dacă vi s-a încălcat dreptul la un mediu liber de fumul de tutun în locurile publice – apelați Linia verde 080012300, (apel gratuit).

 

Comments on 'Notă informativă privind organizarea și desfășurarea acțiunilor de comunicare, informare și educare în cadrul Zilei Mondială fără Tutun în perioada 25 – 31 mai 2017' (0)

Comments are closed.