Numărul cazurilor de infecţii enterovirale este în creştere. Cum ne protejăm?

Posted on 08/06/2016 in Comunicat de presă by admin

În republică, în primele 4 luni ale anului 2016, se atestă o sporire a numărului de cazuri de infecţie enterovirală – 182, faţă de 83 în perioada similară a anului 2015. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în municipiile Chişinău, Bălţi şi r-l Slobozia – respectiv câte 71, 30 şi 29 cazuri, copiii fiind afectaţi în marea majoritate (75,8%  sau 138 cazuri).

Infecţiile enterovirale sunt provocate de virusurile Coxakie, ECHO şi alte enterovirusuri (peste 60 tipuri). Au o evoluţie ciclică, cu o perioadă de creştere a morbidităţii la 2-4 ani. Ultima sporire a morbidităţii prin infecţii enterovirale în republică a fost atestată în anul 2014. Perioada de sporire a morbidităţii prin aceste infecţii revine anotimpului cald – lunile mai – septembrie, actualmente atestându-se debutul sporirii sezoniere a morbidităţii. Sursă de infecţie servesc bolnavul sau purtătorul de enterovirusuri, căile de transmitere fiind fecalo-orală şi respiratorie. În medie, perioada de incubaţie este de 3-5 zile. Boala, manifestându-se prin semne clinice, precum febră, cefalee, enterită, meningită, ale afecţiunilor căilor respiratorii superioare, exanteme, preponderent evoluează în formă uşoară şi de gravitate medie cu însănătoşire.

Monitorizarea circulaţiei virusurilor enterovirale denotă persistenţa lor în mediul ambiant. Din probele apelor menajere, colectate în perioada aprilie – mai 2016 la IMSP SCM de boli infecţioase pentru copii şi IMSP SCM pentru copii „V.Ignatenco”, investigate în cadrul laboratorului infecţii virale a CNSP, au fost izolate  tulpini de virus ECHO – 11 ce denotă circulația acestui agent patogen care posibil provoacă îmbolnăvirile (acest virus a provocat cazurile de infecție enterovirală în anii 2009, 2012 și 2013). În laboratorul infecţii virale a Centrului Naţional de Sănătate Publică au fost investigate probele, prelevate în luna mai 2016, de la  9 bolnavi cu infecţie enterovirală, însă tulpini virale nu au fost izolate.

Astfel, potenţialul înalt de transmitere a agentului cauzal al infecţiei enterovirale, probabilitatea de apariţie a cazurilor în instituţiile de copii (educaţie, instruire, etc.) cu transmiterea secundară în familie, precum şi evoluţia clinică cu meningite aseptice enterovirale ce necesită tratament în spitale, denotă prezenţa unui risc moderat pentru sănătatea publică.

Important de reţinut! Pentru prevenirea infecţiilor enterovirale se recomandă:

– Respectarea regulilor de igienă personală – spălarea minuţioasă, obligatoriu înainte de masă şi după veceu, a mâinilor cu apă curgătoare şi săpun;
– Spălarea minuţioasă a mânerelor uşilor şi robinetelor;
– Consumarea apei din fântâni şi izvoare numai după fierbere, utilizarea apei îmbuteliate;
– Păstrarea alimentelor uşor alterabile în frigider cu ambalarea şi separarea materiei prime de bucatele gătite;
– Protejarea alimentelor de muşte, gândaci de bucătărie, furnici, rozătoare;
– Respectarea igienei personale la prepararea bucatelor (spălarea mâinilor, după terminarea şi înainte de începerea altui proces tehnologic);
– Spălarea minuţioasă a veselei de bucătărie şi sufragerie cu utilizarea detergenţilor şi clătirea ulterioară a lor în apă fierbinte;
– Păstrarea curăţeniei în bucătărie, evacuarea regulată a gunoiului menajer;
– Evitarea scăldatului în lacurile neamenajate şi neautorizate sau unde este interzis scăldatul;
– Evitarea contactului cu persoane bolnave;
– Adresarea la medicul de familie în cazul apariţiei semnelor clinice de boală: febră, cefalee, vomă, diaree, semne de afectare a căilor respiratorii:
– Evitarea administrării tratamentului fără consultul medicului, inclusiv cel cu antibiotice.

Serviciul de presă  şi relaţii cu publicul
022574700
Pentru mai multă informaţie
apelaţi la tel.: 022574503; 022725274; 022729611

Comments on 'Numărul cazurilor de infecţii enterovirale este în creştere. Cum ne protejăm?' (0)

Comments are closed.