O agendă cuprinzătoare – Consiliul ştiinţific al CNSP într-o nouă ședință

Posted on 28/02/2017 in Comunicat de presă by admin

Pe 21 februarie 2017 a avut loc şedinţa Consiliului ştiinţific al Centrului Naţional de Sănătate Publică, care a examinat şi aprobat un şir de chestiuni ce țin de pregătirea cadrelor științifice.

Astfel, doctoranda a. III de studii, dna Mariana Apostol, a prezentat spre examinare realizarea planului de cercetări efectuate în cadrul tezei de doctorat pe parcursul a.2016. Au fost examinate şi aprobate chestiunile privind conducătorii ştiinţifici, temele, adnotările şi planurile de cercetări ale tezelor de doctorat ale doctoranzilor, înmatriculaţi la anul I de studii cu frecvență redusă prin doctorat (d. d. Alina Druc şi Mariana Gîncu).

1 2

3 4

Consiliul științific a examinat și aprobat materialele dlui Iurie Pînzaru, dr. şt. med., conf.univ., privind abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat.

A fost examinat proiectul Ghidului „Metodologia monitorizării surselor naturale de radiaţii ionizante”, autori: Coreţchi Liuba, dr. hab.şt.biol., conf.cerc., Bahnarel Ion, dr.hab. şt.med., prof.univ., Ursulean Ion, medic igienist, Cojocari Alexandra, cercetător ştiinţific, Plăvan Irina, cercetător ştiinţific, Vîrlan Serghei, cercetător ştiinţific; referenţi: dl Grigore Friptuleac, dr.hab.şt.med., prof.univ., USMF „N. Testemiţanu”; dl Vasile Stegărescu, dr.şt.biol., conf.cercet., Institutul Ecologie şi Geografie, AŞM.

Consiliul științific a examinat și aprobat componenţa Comisiei de concurs, care va examina actele depuse pentru suplinirea funcţiilor ştiinţifice vacante, anunţate prin avizul plasat pe site-ul CNSP la 25.01.2017.

 Serviciul de presă şi relaţii cu publicul 022574700

Pentru mai multă informaţie contactaţi la tel.: 022574570

 

Comments on 'O agendă cuprinzătoare – Consiliul ştiinţific al CNSP într-o nouă ședință' (0)

Comments are closed.