O nouă ședință a Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică

Posted on 17/03/2021 in Comunicat de presă by massmedia

La 16 martie 2021, a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, la care au participat 23 de cercetători ştiinţifici, inclusiv 11 membri. Au fost examinate şi aprobate chestiuni privind realizările planului de cercetări ştiinţifice efectuate în cadrul tezelor de doctorat ale studenților-doctoranzi, specialitatea Igienă 331.02.

Astfel, dna Mariana Gîncu, studentă-doctorandă, anul V de studii cu frecvenţă redusă, a prezentat audienţei rezultatele cercetărilor ştiinţifice obţinute în anul IV de studii conform planului de cercetări în cadrul tezei de doctorat „Starea de sănătate a persoanelor din grupurile de risc, expuse la radiaţii ionizante. În cadrul dezbaterilor s-a menţionat actualitatea problemei cercetate în cadrul tezei de doctorat, cât şi valoarea aplicativă a rezultatelor ştiinţifice obţinute, care au fost prezentate la un şir de manifestări ştiinţifice şi de inovare din ţară şi peste hotare. De asemenea, au fost recomandate un şir de propuneri de redactare tehnică, efectuarea investigaţiilor conform planului aprobat şi perfectarea capitolelor tezei de doctorat. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim rezultatele obţinute în cadrul cercetărilor pentru teza de doctorat.

Dna Tatiana Tonu, studentă-doctorandă, anul IV de studii cu frecvenţă redusă, a prezentat rezultatele cercetărilor ştiinţifice obţinute în anul III de studii conform planul de cercetări în cadrul tezei de doctorat „Evaluarea igienică a intoxicaţiilor acute neprofesionale exogene de etiologie chimică. În cadrul dezbaterilor, s-a menţionat actualitatea problemei cercetate, abordarea metodologică adecvată scopului și obiectivelor studiului, cât şi importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a rezultatelor ştiinţifice obţinute la momentul actual, care au fost prezentate în cadrul unui şir de manifestări ştiinţifice şi de inovare din ţară şi peste hotare, apreciate cu diplome şi medalii. Au fost recomandate propuneri de realizare a obiectivelor conform planului aprobat şi perfectarea capitolelor tezei de doctorat. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim rezultatele obţinute în cadrul cercetărilor pentru teza de doctorat.

De asemenea, la compartimentul Diverse, a fost examinat demersul dlui Vladimir Bernic, dr.şt.med., conf.cerc., şef Laborator ştiinţific Pericole chimice şi toxicologie, privind modificările în devizul de cheltuieli pentru anul 2021 al proiectului în derulare în laboratorul nominalizat. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim solicitarea prezentată.

Serviciul informare și comunicare cu mass-media

 

Comments on 'O nouă ședință a Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică' (0)

Comments are closed.