Ordine, Dispoziții ale MSMPS

Posted on 04/04/2017 in Acte legislative si normative by admin

ordin 711 din 07.06.18 Supraveghere reziztenta antimicorobiene

Ordinul nr. 217 din 12.03.2021 cu privire la fortificarea capacității de laborator în diagnosticul infecțiilor determinate de Clostridioides difficile

Ordin de implem. nr. 1280 din 29.12.20 Comertul s.c.

Ordinul 781_ Legea privind calitatea apei potabile

Ordin Saptam IANEEC

ORDIN 1108 din 30.11.2020 intocmirea si prezentarea RS

Ordin nr 1151 din 08.12.2020 Cu privire la notificarea, cercetarea și evidenfa cazurilor de intoxicțafii cu ciuperci in Republica Moldova

Ordin nr 989 din 03 11 2020 Cu privire la арrоЬаrеа rapoartelor statistice medicale de ramura pentru anul 2020

Ordin Nr. 862 MSMPS

ordinul MSMPS nr.850 din 16.07.19 -combaterea ambroziei

Ordinul nr. 348 din 19.03.19- intoxicatii acute neprof. de etiol. chimica (1)

Dispozitia cu Saptamana de util. rat. PUF

Ordin MSMPS nr 190 Cu privire la implimentarea HG nr 12 din 2019

Ordin nr. 96-20- A din 24.01.19- Modificarea Ordin nr. 492-139-A din 22.04.2013, medicamente compensate din FAO de AM

ordin nr 1534 din 27.12.2018 cu privire la aprobarea listelor de verificare in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Ord nr 1346 din 26.11.18 Cu privire la aprobarea listelor de verificare aplicate in cadrul controlului de stat

Dispozitia 595-d Ziua mondiala de combatere SIDA

Ordinul 1266 cu privire la organizarea Conferinţei naţionale de lansare a rezultatelor studiilor privind consumul de sare în Republica Moldova şi privind mediul alimentar urban

Ordin nr 1154 din 17.10.2018 privind vaccinarea contra gripei sezoniere

Ordin nr.361 din 15.05.2017 Cu privire la monitorizarea situatiei epizootologice la zooantroponoze

Ordin_nr.1249_din_10.11.2014 Profilaxia Ebola

Ord 36 din 23 01 2006 (1) ord_ms_73_2002

Ordin nr.57 din 12.02.16 Controlul infectiei Zika

Ordin nr.74 din 12.03.1999 Profilaxia Rabiei

Ordin nr.102 din 23.02.2016 Cu_privire la asistenta antirabica

Ordin nr.218 din 20.08.2002_Profilaxia Zooantroponozelor

Ordinul 860 cu privire la instituirea Comitetului organizatoric pentru desfasurarea lucrarilor Consfatuirii anuale a directorilor IANPHI

Dispozitie cu privire la desfasurarea misiunii OMS

Dispozitia 451 d din 12 septembrie 2018 ”Cu privire la realizarea măsurilor de profilaxie a intoxicațiilor acute neprofesionale exogene de etiologie chimică

Circulara MSMPS nr 04_529 din 23.08.2018 vaccinare individuala

Circulara MSMPS 23.08.2018 04-2213 RUJEOLA

Ordinul rujeola MSMPS 21.08.18 nr. 969 comun Ordinul MECC 1242

Ordin 720 din 08.06.18 fortificAREA MASURI RUGEOLA

Dispozitia 449 d (1) cu privire la organizarea Atelierului privind rezultatele pilotării studiului de prevalenţă de moment a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi consumul antimicrobienelor în spitale

Dispozitia cu privire la organizarea Atelierului de lucru cu privire la controlul rujeolei și altor maladii prevenibile prin vaccinare456-d

Ordin Masuri Rujeola MSMPS nr 966 din 17.08.2018

Ordinul MS nr.264 din 21.09.1998

Ordinul MS nr.211 din 14.07.2004

Ordinul 198 din 16.03.2015 Privind modificarea și completarea  ordinului nr 1227 din 04 decembrie 2012 Cu privire la  aprobarea Regulamentului de transmitere a informației medicale cu caracter personal despre pacienții infectați cu HIV 

Ordin nr 790 din 08.08.2012 cu privire la Regulile de examinare și supraveghere medicală pentru depistarea contaminării cu virusul imuno deficienții umane(maladia SIDA)

Ordin  nr 1002 din 15.11.2016 privind implementarea HG nr 1164 din 22 octombrie 2016 cu privire la  programul național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA/ITS pentru anii 2016-2020

Ordin nr 563d din 06.09.2017 privind implementarea HG nr 342 din 26mai 2017 cu privire la aprobarea Programului national de combattere a hepatitelor virale B, C, D pentru anii 2017-2021

Ordin_MSMPS_787-2018_specialisti_principali_comisiilor_de_specialitate_1

Ordin nr.903 din 18.07.18-Regulament privind remunerarea muncii specialistilor principal ai Comis deSpecialit a MSMPS

ord744 din 14.06.18

ord MS 543 din 2010

Dispozitia 586 d din 20.09.2017

ordinul_nr._824_din_31.10.11

ordin_nr._366_din_30.10.2009

ordin 780 10.10.2017 vaccinare 2017-2018

Ordin 80 23.01.2018

Ordin nr. 829 al MS din 26.10.16 cu privire la implementarea Hotărîrii Guvernului nr. 1000 din 23.08.2016 cu privire la aprobarea Programului național de promovare a sănătății pentru anii 2016-2020

Ordin nr. 360 al MS din 18.05.16 cu privire la aprobarea regulamentului și Organigramei CNSP

Ordin nr.361 din 15.05.2017 Cu privire la monitorizarea situatiei epizootologice la zooantroponoze

Dispoziție nr. 231 din 11.04.2017 a MS cu privire la desfășurarea Săptămânii Europene a Imunizărilor

Ordin nr. 186, nr. 17 din 7.03.2017 al MS și ANSA cu privire la evaluarea respectării legislației sanitare și pentru siguranța alimentelor în instituțiile de educației timpurie și de învățămînt primar, gimnazial, și liceal

Ordin nr. 607 din al MS 25.07.2016 Cu privire la realizarea Hotărîrii Guvernului nr. 819 din 01.07.2016

Hotărîre MS nr. 4 din 30.10.2015 Cu privire la aprobarea și implementarea Ghidului practic “Evaluarea nivelului de vibrație locală la locurile de muncă și măsurile profilactice”

Ordin nr. 1274 al MS din 17.11.2014 privind punerea în aplicare a Hotărîrii Guvernului nr. 362 din 27.05.2014 “Cu privire la aprobarea cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor, generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz “

Ordin nr. 882  al MS din 07.08.2013 privind optimizarea supravegherii de stat a sănătății publice în domeniul factorilor vibroacustici din mediul ocupațional și ambiant.

Ordin nr. 444 al MS din 13.06.2016 Cu privire la punerea în aplicare a Hotărîrii Guvernului nr. 589 din 12.05.2016 “Privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de vibrații mecanice”

Ordin nr. 51 al MS din 24.01.2014 cu privire la realizarea  Hotărîrii Guvernului nr. 1063 din 16.09.2016

Ordin nr. 512 al MS din 12.06.2014 cu privire la realizarea  Hotărîrii Guvernului nr. 949 din 25.12.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind zonele de protecție sanitară a prizelor de apă

Ordin nr. 646 al MS din 15.07.2014 despre studiul calității apelor de suprafață în Republica Moldova

Ordin Nr.325 al MS din 04.04.12  Cu privire la punerea în aplicare a cerințelor minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile

Ordin  Nr.1334 al MS din 21.11.13 Cu privire la punerea în aplicare a cerințelor minime de securitate și sănătate lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă

Ordin Nr.1347 al MS din 27.11.13 Cu privire la punerea în aplicare a Regulamentului sanitar privind  cerinţele de sănătate  şi securitate pentru  asigurarea  protecţiei lucrătorilor  împotriva riscurilor  legate  de  prezenţa  agenţilor chimici la locul de muncă

Ordin  nr. 884 al MS din 29.10.2015  Cu privire la implementare a HG nr.606 din 02.09.2015 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind protecţia sănătăţii populaţiei şi angajaţilor împotriva riscurilor asociate funcţionării staţiilor de alimentare cu produse petroliere

Ordin nr. 1013 al MS din 16.12.2016  Cu privire la punerea în aplicare a Hotărîrii Guvernului  nr.1025 din 07 septembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind supravegherea sănătăţii persoanelor expuse acţiunii factorilor profesionali de risc 

Ordin nr. 97 al MS din 14.02.2017  Cu privire la realizarea Hotărârii Guvernului nr.1282 din 29 noiembrie 2016

Ordin nr. 482 al MS din 20.06.2016 Cu privire la punerea în aplicare a Hotărîrii Guvernului  nr.584 din 12 mai 2016 ”Privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de producere a unor afecțiuni dorsolombare”

Hotărîre a Medicului Șef Sanitar de Stat  Nr. 3 din 25.11.16 Evaluarea igienică a iluminatului la locurile de muncă

Hotărîre a Medicului Șef Sanitar de Stat  nr.01.10.32.3-1 din 10.03.2008  Indicaţii metodice „Evaluarea igienică a factorilor mediului ocupaţional şi a procesului de muncă. Criteriile igienice de clasificare a condiţiilor de muncă”

 

Ordinul MS nr.811 din 16.08.2012 ”Cu privire la realizarea HG nr.504, din 12.07.2012 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind dotarea și exploatarea farmaciilor și depozitelor farmaceutice”

Ordin nr.632 din 14.09.2010 ”Cu privire la realizarea HG 663 din 23.07.2010 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind condițiile de igienă pentru instituțiile medico-sanitare”

Ordin nr.164 din 21.02.2013 ”Privind  supravegherea epidemiologică a tifosului exantematic, măsurile de combatere și profilaxie a pediculozei”

Ordin nr.652 din 06.06.2013 ”Cu privire la implimentarea Strategiei de gestionare a deșeurilor în RM pentru anii 2013-2017”

Ordin nr.809 in 05.11.2015 ”Cu privire la realizarea Hotărîrii Colegiului MS nr.7 din 27.10.2015”

Ordin nr.765 din 30.09.2015 cu privire la aprobarea Ghidului Siguranța injecțiilor.

Ordinul MS nr.51 din 16.02.2009 ”Cu privire la supravegherea și controlul infecțiilor nosocomiale”

Ordin nr.274 din 28.11.2001_Encef.spongiloasa

 

Comments on 'Ordine, Dispoziții ale MSMPS' (0)

Comments are closed.