Pentru un important impact viitor – a fost susținută teză de doctorat: Optimizarea activităților de profilaxie a maladiilor și promovare a sănătății la nivelul asistenței medicale primare

Posted on 13/07/2017 in Comunicat de presă by admin

La 11 iulie curent, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Național de acreditare și Atestare a Republicii serbulencoMoldova nr.AT-3/1 din 31 mai 2017 ”Cu privire la formarea Consiliului ştiinţific specializat D 55.331.02 – 03 la Centrul Național de Sănătate Publică”, a avut loc susţinerea tezei de doctor în medicină a dnei Aliona SERBULENCO la tema „Optimizarea activităților de profilaxie a maladiilor și promovare a sănătății la nivelul asistenței medicale primare”, specialitatea 331.02 Igienă; conducător ştiinţific – dl BAHNAREL Ion, dr.hab.șt.med., profesor universitar, consultant științific – dl EȚCO Constantin, dr.hab.șt.med., profesor universitar.

 

1 2 3 4

Scopul studiului efectuat în cadrul tezei de doctorat menționate a constat în estimarea activității medicului de familie în profilaxia maladiilor și promovarea sănătății populației din Republica Moldova, argumentarea științifică a unui algoritm de management în domeniu.

Pentru soluționarea scopului autorul tezei de doctorat a trasat 5 obiective, care includ direcțiile principale ale cercetărilor. Ele au fost realizate pe deplin, fapt ce a contribuit la soluționarea scopului lucrării.

În cadrul ședinței referenții oficiali, dna Raisa Moroșan, dr.hab.șt.med., prof.univ., și dl Tudor Grejdianu, dr.hab.șt.med., prof.univ., președintele Consiliului științific specializat – dl Nicolae Opopol, dr.hab.șt.med., prof.univ., m.c. al AȘM, precum și membrii Consiliului științific specializat: dl Grigore Friptuleac, dr.hab.șt.med., prof.univ.,dl Mihai Ciocanu, prof.univ.,prof.univ., dl Grigore Bivol, dr.șt.med., prof.univ., dl Gheorghe Ostrofeț, dr.hab.șt.med., prof.univ., dl Ghenadie Curocichin, dr.hab.șt.med., conf.univ., dna Ana Volneanschi, dr.șt.med., conf.cerc., au menționat actualitatea studiului și originalitatea cercetărilor, nivelul de argumentare și exactitate al concluziilor și recomandărilor expuse în teză. Studiul efectuat are noutate ştiinţifică, semnificaţie teoretică, valoare evident practică şi corespunde cerinţelor în vigoare pentru tezele de doctor în ştiinţe medicale.

Necesită menționat faptul, că susținerea tezei de doctorat a dnei Aliona Serbulenco a fost cu adevărat publică. La ședința Consiliului ştiinţific specializat au fost prezenți savanți notorii din comunitatea științifică medicală a Republicii Moldova – d.d. Ion Ababii, dr.hab.șt.med., prof.univ., academician al AȘM, Stanislav Groppa, dr.hab.șt.med., prof.univ., academician al AȘM, Oleg Lozan, dr.hab.șt.med., prof.univ., deputați din Parlamentul Republicii Moldova (de profesie medici) – d.d. Oxana Domente, Valentina Stratan, Valentina Buliga, Boris Golovin, Octavian Grama, șeful cabinetului Prim-ministrului, ex-ministrul sănătății, dl Mircea Buga, ministrul sănătății – dna Ruxanda Glavan,, viceminiștrii șănătății – d.d. Liliana Iașan și Oleg Creciun, reprezentanți ai Biroului național OMS – d.d. Angela Ciobanu și Stela Gheorghița, directori și vicedirectori ai instituțiilor științifico-practice din domeniul medicinii, directori și medici șefi ai instituțiilor medicale din țară, specialiști ai Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice și al. Unele din personalitățile menționate au participat la dezbateri, menționând îndeosebi actualitatea și valoarea practică a rezultatelor studiului.

Membrii Consiliului științific specializat au votat unanim pro în vederea conferirii gradului științific de doctor în științe medicale dnei Aliona Serbulenco în baza susținerii publice a tezei de doctor în științe medicale cu tema „Optimizarea activităților de profilaxie a maladiilor și promovare a sănătății la nivelul asistenței medicale primare, specialitatea 331.02. Igienă.

Hotărârea ședinței Consiliului științific specializat și dosarul de atestare a dnei Aliona Serbulenco urmează a fi prezentate spre examinare și aprobare de către Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare al Republicii Moldova.

Serviciul de presă și relații cu publicul

Tel: 022 574 700

Pentru detalieri: 0 22 574-570

Comments on 'Pentru un important impact viitor – a fost susținută teză de doctorat: Optimizarea activităților de profilaxie a maladiilor și promovare a sănătății la nivelul asistenței medicale primare' (0)

Comments are closed.