Performanța Programului Naţional de Imunizări abordată de experţi naționali și internaționali în cadrul unui atelier de lucru

Posted on 16/12/2019 in Comunicat de presă by massmedia

La 13 decembrie 2019, în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) s-a desfășurat atelierul de lucru pentru prezentarea rezultatelor performanței Programului Național de Imunizări (PNI) al RM. La eveniment a participat dna Marina Golovaci, secretar de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), care a accentuat importanţa vaccinărilor profilactice în asigurarea bunăstării epidemiologice a ţării.

De asemenea, la atelier au fost prezenţi reprezentanți internaționali, grupul de experţi din cadrul ANSP, MSMPS, Biroul regional OMS în Republica Moldova, Oficiul de țară UNICEF, reprezentaţi ai USMF „N.Testemițanu” și specialiștii principali în asistența medicală a mamei și copilului.

Performanțele PNI au fost evaluate în cadrul unui Studiu de suport și supervizare a activităților implicate în realizarea PNI care s-a desfăşurat anterior. Studiul a fost efectuat după metodologia și cu suportul Biroului de țară al OMS, cu implicarea specialiștilor ANSP.

Conform rezultatelor Studiului, obiectivele specifice ale Programului nu fost atinse pe parcursul ultimilor ani, chiar dacă a fost asigurată pe deplin IMSP cu vaccinuri și consumabile, obiectivul de cuprindere cu vaccinări de 95% la vârstele țintă, prevăzute de PNI, la nivel național, au fost atinse doar la vaccinarea BCG, revaccinările contra poliomielitei, difteriei-tetanosului și ROR la vârstele de 7 și 15 ani, iar la celelalte poziții au avut o creștere nesemnificativă, motivul invocat fiind ezitarea la vaccinare.

Recomandările bazate pe rezultatele Studiului vor fi implementate în cadrul noului program de imunizări și au vizat mai multe aspecte: 

  • Creșterea cererii pentru serviciile de imunizare din partea populației prin susținerea și aprobarea în noul Program Național de Imunizări a strategiei de comunicare pentru schimbare comportamentală a populației privind imunizările.
  • Asigurarea accesului echitabil și universal la serviciile de imunizare garantate de stat pentru toate persoanele prin intensificarea activităților de conștientizare a grupurilor de populație din cadrul confesiunilor religioase și minorităților etnice.
  • Instruirea lucrătorilor medicali din asistența medicală primară, îndeosebi, a celor din zonele rurale, privind organizarea activităților în imunizare, comunicarea interpersonală cu populația și utilizarea tehnologiilor informaționale în planificarea, analiza și raportarea datelor.
  • Creșterea calității datelor prin implementarea sistemului informațional electronic privind imunizările în cadrul Sistemului Informațional Automatizat Asistență Medicală Primară (SIA AMP) și ajustarea acestuia la cerințele internaționale, prin includerea compartimentelor de profil individual al vaccinărilor, evenimente adverse post imunizare și a stocului de vaccinuri.

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media 022 574-580

Comments on 'Performanța Programului Naţional de Imunizări abordată de experţi naționali și internaționali în cadrul unui atelier de lucru' (0)

Comments are closed.