În perioada 01-06 septembrie 2016, în republică se va desfăşura Săptămâna prevenirii intoxicațiilor acute neprofesionale exogene de etiologie chimică

Posted on 26/08/2016 in Comunicat de presă by admin

Frecvent, intoxicațiile acute sunt condiționate de substanțele chimice utilizate de obicei în gospodării la care au acces liber copiii. În Republica Moldova, din cauza propriilor neglijențe, păstrării incorecte a substanțelor chimice (dulapuri deschise cu acces liber al copiilor), neconștientizarea părinților, profesorilor, inclusiv copiilor despre potențialul pericol al substanțelor chimice asupra sănătăţii şi vieţii sau utilizarea cu scop suicidal, anual se înregistrează cca. 4–6 mii cazuri de intoxicaţii acute neprofesionale exogene de etiologie chimică.În ultimii ani situaţia a devenit şi mai gravă, fiind înregistrate cazuri de intoxicații şi în grup – prin inhalare a 58 elevi cu insecticidul Bi-58 la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din s. Cuizăuca, Rezina și a 37 elevi la Liceul Teoretic din s. Costeşti, Ialoveni cu gaz neidentificat.

intoxicatii

Şi intoxicațiile cu pesticide rămân a fi o problemă stringentă de sănătate publică, legate de comercializarea ilicită, inclusiv în piețele autorizate și cele improvizate stihiinice, a produselor de uz fitosanitar și fertilizanților ilegal reambalate, fiind considerate drept produse falsificate. Păstrarea incorectă a astfel de produse generează accesul liber al copiilor, astfel sporind şi mai mult riscul intoxicațiilor acute neprofesionale de etiologie chimică.

Centrul Național de Sănătate Publică, de comun cu Ministerul Sănătății au considerat în acest context, drept oportună în prevenirea acestor intoxicaţii, organizarea Săptămânii naționale de prevenire a intoxicațiilor acute neprofesionale exogene de etiologie chimică, care se va desfăşura în perioada 01- 06.09.2016.
Astfel, în scopul intensificării acțiunilor de comunicare, informare și educare a populației privind prevenirea intoxicațiilor acute neprofesionale exogene de etiologie chimică, şi în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 582 din 13.07.2016 „Cu privire la organizarea Săptămânii de prevenire a intoxicațiilor acute neprofesionale exogene de etiologie chimică”, în perioada 01- 09.2016, conducătorii Centrelor de Sănătate Publică și ai Instituțiilor Medico-Sanitare Publice, vor organiza și desfășura în teritoriile deservite activități ce țin de prevenirea intoxicațiilor acute neprofesionale exogene de etiologie chimică prin discuții publice, instruiri, emisiuni radio și TV, informații în presă, evenimente în comunitate, inclusiv organizarea concursurilor şi orelor informative, seratelor tematice, privind prevenirea intoxicațiilor acute neprofesionale exogene de etiologie chimică, în instituțiile preuniversitare.

Serviciul de presă şi relaţii cu publicul
022574700

Pentru mai multe detalii
contactaţi la tel.: (022) 574-678

Comments on 'În perioada 01-06 septembrie 2016, în republică se va desfăşura Săptămâna prevenirii intoxicațiilor acute neprofesionale exogene de etiologie chimică' (0)

Comments are closed.