Noile prevederi privind înregistrarea produselor biocide

Posted on 20/01/2021 in Comunicat de presă by massmedia

La data de 06.01.2021, în Republica Moldova, a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului (HG) nr. 344 din 10.06.2020  pentru aprobarea  Regulamentului sanitar privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea  produselor biocide (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 165-176, art. 554 din 10.07.2020) care prevede cerințe noi pentru înregistrarea produselor biocide. În acest context, Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță că Hotărârea Guvernului nr. 564/2009 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind stabilirea condițiilor de plasare pe piață a produselor biodistructive (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 144-147, art. 630 din 18.09.2009), cu modificările ulterioare, se abrogă.

Conform prevederilor HG nr. 344/2020, produsele biocide nu vor fi admise pentru plasarea pe piață sau utilizare decât dacă sunt înregistrate în conformitate cu prezentul Regulament.

Pentru înregistrarea produselor biocide este necesar de a prezenta la ANSP următoarele:

– Cererea, conform modelului aprobat (de la Ghișeul Unic al ANSP);

– Dosarul produsului biocid, care îndeplinește toate cerințele din Anexa nr. 2 al Regulamentului nominalizat;

– Un rezumat al caracteristicilor produsului biocid, care include informațiile menționate la pct. 35 al HG 344/2020.

Cererea și rezumatul dosarului trebuie să fie prezentate în limba de stat. Alte informații pot fi prezentate inclusiv în una din limbile recunoscute la nivel internațional. În termen de 10 de zile de la admitere, ANSP validează cererea, dacă au fost prezentate informațiile necesare și informează solicitantul indicând data validării. În cazul în care ANSP consideră că cererea este incompletă, anunță solicitantul cu privire la informațiile suplimentare necesare pentru validarea respectivei cereri. Termenul pentru prezentarea informațiilor suplimentare nu va depăși 10 zile calendaristice.  În cazul în care solicitantul nu prezintă informațiile solicitate în termen, ANSP respinge cererea și informează în scris solicitantul.  În termen de 5 zile de la primirea informațiilor suplimentare, ANSP validează cererea. Ca rezultat, ANSP ia o decizie cu privire la înregistrarea produsului biocid în termen de 30 de zile de la validarea unei cereri.

Insistăm ca agenții economici preocupați de producerea, importul și comercializarea biocidelor să respecte plenar prevederile legislației naționale în procesul de înregistrare a produselor nominalizate.

 

 

 

 

Serviciul informare și comunicare cu mass-media 022 574-580

Comments on 'Noile prevederi privind înregistrarea produselor biocide' (0)

Comments are closed.