Prima conferinţa în „Siguranţa chimică şi toxicologia la confluenţa între domenii”

Posted on 25/11/2016 in Comunicat de presă by admin

Evenimentul s-a desfășurat la Chișinău în perioada 24-25 noiembrie 2016, în incinta Centrului Național de Sănătate Publică(CNSP) și s-a încadrat în șirul de acțiuni ce țin de mediatizarea și abordarea aspectelor siguranței chimice și toxicologiei experimentale.

25.11.16

 

25.11.16_0

 

25.11.16_1.jpg

25.11.16_2

La lucrările Conferinţei au participat 120 persoane, inclusiv din cadrul profesoral-didactic al USMF „Nicolae Testemiţanu” (catedrele Igienă, Igienă generală, Medicină de familie și clinica universitară), cercetători ştiinţifici și specialişti, inclusiv fondatoarea primei secţii în domeniu din CNSP, dna Nelli Zimniţa, medici igieniști din CSP municipale şi raionale, persoane invitate din alte domenii preocupați de problemele siguranței chimice și toxicologiei la nivel teritorial. Delegațiile participanților de peste hotare au fost prezentate de cadrul profesoral-didactic al UMF „Gr.T. Popa” din Iaşi, Centrul științific de toxicologie preventivă, siguranță chimică și alimentelor „Lev I. Medved”, cercetători ştiinţifici și specialişti în domeniu din Ucraina, România. La deschiderea Conferinței au adresat cuvinte de salut participanților viceministrul sănătății dna Aliona Serbulenco, președintele Academiei de științe din Moldova, academicianul dl Gheorghe Duca, prof. univ., prorector USMF „Nicolae Testemiţanu”, dl Gheorghe Rojnoveanu, reprezentantul biroului național OMS, dl Silviu Ciobanu, preşedintele Federaţiei Sindicatului „Sănătatea” din Republica Moldova, dl Aurel Popovici, din partea delegației de peste hotare – dl Alexandr Cravciuk, vicedirector al Institutului „Lev I. Medved” din Kiev, alte persoane şi oaspeți ai evenimentului.
Raportul de bază a fost prezentat de Directorul general al CNSP, dl Iurie Pînzaru, iar în cadrul sesiunilor Conferinţei au fost prezentate rapoarte, comunicări și postere ale specialiştilor din domeniu, fiind examinate: activitățile intersectoriale în problemele siguranței chimice și toxicologiei, ca problemă de sănătate publică; evaluarea factorilor de risc chimic şi rolul aspectelor de mediu; fortificarea capacităților serviciului de supraveghere de stat a sănătății publice în acest domeniu și altele.
De asemenea, au fost totalizate realizările activităţii Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice din Republica Moldova în domeniul siguranței chimice și toxicologiei, fiind puse în discuție perspectivele de dezvoltare în acest domeniu în conformitate cu bunele practici internaționale.
În rezultatul audierii rapoartelor și propunerilor abordate în cadrul Conferinţei și expuse în raportul Directorului general al CNSP, rapoartele şi comunicările savanţilor şi specialiştilor din domeniu, participanţii la Conferinţă au adoptat Rezoluția Conferinţei cu propunerile de rigoare întru dezvoltarea şi fortificarea siguranţei chimice şi a toxicologiei experimentale în Republica Moldova.

25.11.16_3

Serviciul de presă şi relaţii cu publicul
022574700

Pentru mai multă informaţie
apelaţi la tel.: 022 574 642, 022 574 678

Comments on 'Prima conferinţa în „Siguranţa chimică şi toxicologia la confluenţa între domenii”' (0)

Comments are closed.