Priorităţile în activitatea Direcţiei cercetare şi inovare a ANSP examinate în cadrul unei şedinţe de lucru

Posted on 18/05/2019 in Comunicat de presă by admin

La 17 mai curent, sub conducerea directorului interimar al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, dl Iurie Pînzaru, a avut loc şedinţa Direcţiei cercetare şi inovare în domeniul sănătăţii publice, care a examinat problemele prioritare în activitate. La ședință a participat personalul antrenat în activitatea de cercetare şi inovare.

O atenție deosebită a fost acordată necesității elaborării proiectelor de cercetări pentru perioada a.a.2020 – 2023, fiind accentuat aspectul actualității cercetărilor, bazat pe abordări noi, în conformitate cu cele 10 operațiuni esențiale ale sănătății publice și a priorităților naționale în acest domeniu. S-a recomandat directorilor de proiecte de cercetări, la finalizarea lor în anul curent, să fie prevăzută perfectarea unor monografii privind rezultatele obţinute. Pentru editarea acestor monografii s-a propus prevederea alocațiilor în bugetul instituției pentru a.2020.

DSC_1506Luând în considerare că, în Hotărîrea de Guvern nr.1090/20017 ”Cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică”, cu modificările și completările ulterioare, lipsesc unele domenii de activitate și funcții exercitate de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică, reglementate de prevederile Legii privind supravegherea de stat a sănătăţii publice nr. 10-XVI  din  03.02.2009 cu modificările ulterioare, s-a propus de a efectua urgent modificările și suplimentările documentului nominalizat la capitolul cercetare și inovare, inclusiv reconstituirea structurii Secţia Management în ştiinţă şi a bibliotecii.

DSC_1519Totodată, s-a menţionat necesitatea pregătirii către Congresul VIII național în sănătate publică și management sanitar cu participare internațională, care va avea loc în octombrie curent: pregătirea materialelor – articole și teze științifice, rapoarte, participarea în realizarea măsurilor de organizare a evenimentului.

În cadrul şedinţei, suplimentar, s-a discutat despre participarea tuturor specialiștilor la realizarea măsurilor pentru evenimentul „Ziua uşilor deschise” cu genericul „70 de ani în beneficiul sănătăţii populaţiei”, care va avea loc pe data de 30.05.2019. Fiecare laborator științific va pregăti pentru expoziții în această zi materiale ce prezintă realizările pe parcursul anilor – publicații științifice, brevete de invenții, certificate de autor, etc., cu scopul de a atrage atenția societății, autorităților publice centrale și locale asupra faptului că, în cei 70 de ani de activitate, instituția a contribuit la lichidarea multor maladii grave – trahoma, malaria, febra tifoidă, tifosul exantematic și altele. Prin eforturile comune, insistența și perseverența specialiștilor instituției, au fost implementate un șir de vaccinuri care au contribuit la micșorarea spectaculoasă a numărului de cazuri de boli infecțioase, precum difteria, tetanosul, rujeola, tusea convulsivă și a deceselor provocate de acestea.

DSC_1504DSC_1518

Evenimentul constituie o oportunitate pentru a ne uni vocile şi a fi auziți, iar prin conjugarea eficientă a activităților să influențăm pozitiv atât imaginea instituției creată pe parcursul a celor 70 de ani, cât și să realizăm cele 10 operațiuni ale sănătății publice în beneficiul sănătății populației.

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media 022 574-580

 

Comments on 'Priorităţile în activitatea Direcţiei cercetare şi inovare a ANSP examinate în cadrul unei şedinţe de lucru' (0)

Comments are closed.