Privind intoxicaţiile acute cu substanțe chimice în liceul Alexandru Ioan Cuza din mun. Chișinău și gimnaziul A.S. Pușkin din Burlăceni, r-l Cahul

Posted on 09/03/2017 in Comunicat de presă by admin

Disponibilitatea  largă a substanțelor chimice, accesul liber și necontrolat, comercializarea produselor suspecte din perspectiva genezei acestora, intoxicațiile acute, inclusiv în rândul copiilor, au devenit o problemă stringentă de sănătate publică în Republica Moldova.

La data de 27.02.2017, Centrul de Sănătate Publică Chișinău a înregistrat un caz de intoxicație acută în grup, cu afectarea a 10 elevi din  Liceul Alexandru Ioan Cuza, cu clei adus de un copil, folosit la orele de artă plastică. Peste circa 30 minute,  urmare inhalării vaporilor degajați, 3 copii au  acuzat simptome de greață și vomă, acestea fiind acuzate mai apoi de încă 7 copii. Specialiștii CSP Chișinău au intervenit prompt în scopul elaborării măsurilor sanitare necesare pentru diminuarea impactului asupra altor copii. La moment starea copiilor este satisfăcătoare și sunt în afara oricărui pericol.

Un alt caz alarmant este și intoxicația acută cu plastilină, 1410406150_2491625înregistrată la 02.03.2017 în gimnaziul A.S. Pușkin din satul Burlăceni, raionul Cahul, cu afectarea a două profesoare și șapte elevi care au apelat la Oficiul medicilor de familie din localitate. Fiind informat despre acest caz, Centrul de Sănătate Publică  raional Cahul prompt a organizat delegarea la fața locului a specialiștilor pentru a cerceta cazul, constatând că plastilina (ajutor umanitar) adusă  la ore de un elev ar putea fi cauza intoxicației.

Pentru investigațiile toxicologie au fost colectate două mostre de plastilină și transmise la Laboratorul Toxicologie experimentală din cadrul Centrului Național de Sănătate Publică (la toxicitate acută), paralel fiind studiate datele indicate pe etichetă  la conformitatea reglementărilor sanitare în vigoare. În rezultat  a fost stabilită originea suspectă a produsului, lipsa datei de fabricare și a componenței chimice etc. Concluzia finală privind toxicitatea plastilinei urmează a fi stabilită după obținerea rezultatelor de laborator.

Pentru a preveni apariția cazurilor similare de intoxicații acute neprofesionale exogene de etiologie chimică în grup în rândurile copiilor este necesar ca:

  1. Părinții și profesorii să sporească vigilența, fiind precauți cu produsele pentru copii ce au la bază substanțe chimice cu care ar urma ca aceștia să contacteze și ar prezenta un pericol eminent pentru sănătatea copiilor;
  2. Activitățile cu produse ce conțin substanțe chimice a fi efectuate sub supravegherea maturilor în strictă corespundere cu destinația produsului, inclusiv semnele de avertizare;
  3. Consumatorii să studieze minuțios prospectul produsului, precauțiile și avertismentele indicate, folosirea corectă a acestuia și instrucțiunile de prim ajutor în caz de intoxicație cu substanța respectivă;
  4. În cazul depistării produselor cu etichete suspecte cum ar fi: lipsa datei de fabricare, termen de valabilitate, componența chimică, recipiente care nu sunt intacte, se recomandă a evita contactul cu ele, mai cu seamă a copiilor.

Serviciul de presă şi relaţii cu publicul 022574700

Pentru mai multe detalii,  contactaţi la tel.: 022574678.

Comments on 'Privind intoxicaţiile acute cu substanțe chimice în liceul Alexandru Ioan Cuza din mun. Chișinău și gimnaziul A.S. Pușkin din Burlăceni, r-l Cahul' (0)

Comments are closed.