Privind investigaţiile de laborator efectuate de ANSP în regiunea râului Bîc

Posted on 21/11/2019 in Comunicat de presă by massmedia

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a prelevat probe de apă de pe suprafața râului Bîc, pe segmentul: în aval de stația de epurare a mun. Chișinău și s.Țînțăreni, probe de sol, nămol din aceleași locuri de unde s-au prelevat și probe de apă și aer atmosferic din preajma traseului, pe malul râului și în lanul de culturi agricole, precum și probe de legume.

Conform rezultatelor investigațiilor efectuate, apa r.Bîc pe porțiunea or. Chișinău – s. Țînțăreni este foarte poluată după parametrii sanitaro-chimici: miros, oxigen dizolvat, consumul biochimic de oxigen, consumul chimic de oxigen, azot de amoniu și sanitaro-microbiologici: E.Coli. Depășiri ale concentrațiilor maximal admisibile (CMA) la metalele grele nichel, cupru, zinc, cadmiu și plumb, în apa investigată nu au fost stabilite. De asemenea, nu au fost depistate depășiri ale indicatorilor parazitologici (ouă viabile de helminți). Totodată, menționăm că persoanele fizice pe segmentul dat utilizează contrar legislației naționale apa poluată în scopuri de irigare. Autorizațiile de folosire specială a apei nu au fost prezentate.

Specialiştii atenţionează că apa râului Bîc, pe porțiunea investigată, nu poate fi folosită pentru alimentarea cu apă, piscicultură, activități de agrement și irigare.

De asemenea, pentru determinarea plumbului în aerul atmosferic au fost prelevate 3 probe paralele. Rezultatul cercetărilor de laborator denotă că nu sunt  depășiri. 

Rezultatele cercetării probelor de nămol și sol la conținutul de metale grele din punctele de control atestă depășiri ale valorilor – limită la conținutul de plumb de 1,6 ori.

În proba de nămol prelevată din râul Bîc (Pod) în aval de Stația de Epurare, s. Bîc, mun. Chișinău, valorile conținutului de plumb se încadrează în limitele admisibile.

Posibil, pe segmentul satul Bîc – satul Țînțăreni pot fi careva obiective care activează clandestin în prelucrarea ori utilizare în producere a compușilor metalelor toxice, fapt care va influența și în continuare poluarea componentelor de mediu.

Datele cercetărilor probelor de nămol și sol la parametrii sanitaro – microbiologici în punctele de control denotă un grad de poluare după indicatorii microbiologici între moderat periculos și extrem de periculos și o poluare sporită microbiană după parametrii cercetați (bacterii coliforme, enterococi intestinali, clostridii sulfitreducătoare (spori).

Este cunoscut impactul nefast al plumbului asupra sănătății umane. Plumbul reprezintă un metal greu ce posedă capacitatea de cumulare în organism, fiind prezent, inclusive, în produsele destinate alimentației umane. Acesta poate afecta, practic, toate sistemele organismului uman, îndeosebi este periculos pentru copii. În cazul depășirii CMA de plumb în produsele alimentare, acestea nu pot fi utilizate categoric în alimentație.

 Ce ţine de contaminarea nămolului și a solului cu Escherichia Coli, menționăm că acest parametru indică la o contaminare fecală a acestora.

Totodată, menţionăm că au fost efectuate investigații de laborator la unele produse agroalimentare în stare proaspătă (varză de toamnă, ceapa, seflă roșie), care au fost cultivate pe teritoriul din preajma râului Bîc, fiind prelevate și transmise la ANSP de DRSA Anenii Noi. În proba de sfeclă roșie investigată, nivelul de plumb este depășit cu 0,04 mg/kg și conținutul de nitrați este depășit cu 502 mg/kg (de 0,5 ori). În proba de ceapă, conținutul de nitrați este depăşit cu 6 mg/kg, iar nivelul de plumb este în limitele admisibile. În probele de varză cercetate, nu au fost depistate depăşiri ale conţinutului de nitraţi sau plumb.

Luând în considerare faptul că irigarea terenurilor agricole de pe segmentul în aval de stația de epurare a mun. Chișinău a fost efectuată cu apa din râul Bîc, ce a dus la poluarea chimică a nămolului, poluarea microbiană a solului și legumelor, Administrația Publică Locală din raionul Anenii Noi și autoritățile de mediu, siguranța alimentelor vor interzice categoric irigarea în continuare și utilizarea terenurilor din valea râului Bîc pentru cultivarea produselor alimetare și utilizarea produselor agroalimentare contaminate în consumul uman.

Ne adresam către beneficiarii terenurilor agricole să asigure respectarea întocmai a legislației naționale pentru a nu afecta starea de sănătate a populației și a proteja mediul înconjurător.

             Serviciul informare şi comunicare cu mass-media 022 574-580

 

 

Comments on 'Privind investigaţiile de laborator efectuate de ANSP în regiunea râului Bîc' (0)

Comments are closed.