Privind rezultatele evaluării implementării interdicţiei fumatului în IMSP şi teritoriile acestora

Posted on 17/08/2016 in Comunicat de presă by admin

La data de 25 iulie, Ministerul Sănătății a emis o Dispoziție “Cu privire la evaluarea aplicării prevederilor legii privind controlul tutunului de către instituțiile medico-sanitare”. Respectiv, de atunci şi până pe 5 august,Centrele de Sănătate Publică raionale și municipale au efectuat controale privind respectarea prevederilor legale de interzicere a fumatului în toate instituțiile medico-sanitare publice și pe teritoriul acestora. În rezultatul examinării s-a constatat că 86,3% din instituţiile medicale au implementat cu succes prevederile art.26 a Legii privind controlul tutunului.În aceste instituţii au fost elaborate politici interne de aplicare a legislaţiei, au fost afişate semnele de interzicere a fumatului la intrarea în sediul cladirilor şi pe pereţii acestora, respectiv fiind desemnate persoane responsabile de controlul acestor prevederi legale.
Cu toate acestea, au fost depistate şi încălcări în 68 de instituţii medico-sanitare publice (6,4%), inclusiv 8 cazuri în sediile IMSP și 56 pe teritoriile aferente lor. În rezultatul controalelor au fost sancționați disciplinar 3 lucrători medicali (din IMSP Chișinău, Cantemir și Taraclia). Au fost aplicate 2 amenzi în suma totală de 12000 lei: de CMSP Chișinău – 7000 lei și de CSP Taraclia – 5000 lei).
Centrele de Sănătate Publică raionale şi municipale au emis 139 prescrieri sanitare conducătorilor IMSP pentru înlăturarea încălcărilor depistate privind aplicarea prevederilor legale de interzicere a fumatului în instituțiile medico-sanitare publice și pe teritoriul acestora. De asemenea, au fost efectuate întâlniri cu administrația și colectivele IMSP evaluate şi li s-a explicat repetat prevederile Legii 278 și sancțiunile în caz de nerespectare.
Ministerul Sănătății va monitoriza în continuare implementarea Legii 278 privind controlul tutunului, luând în considerare importanța implementării prevederii de interzicere a fumatului în instituțiile medico-sanitare publice şi beneficiile aplicării legii de către acestea, cu primirea măsurilor de rigoare în cazul încălcării prevederilor legislaţiei în domeniul controlului tutunului.

Serviciul de presă şi relaţii cu publicul
022574700

Pentru mai multe informaţii,
apelaţi la tel.:022574677; 022574505

Comments on 'Privind rezultatele evaluării implementării interdicţiei fumatului în IMSP şi teritoriile acestora' (0)

Comments are closed.