Privind situația epidemiologică prin BDA și toxiinfecții alimentare în perioada de 4 luni ale anului 2017, și măsurile de prevenire a lor

Posted on 06/06/2017 in Comunicat de presă by admin

În republică, în primele 4 luni ale anului 2017, situația epidemiologică prin boli diareice acute (BDA)  rămâne a fi nefavorabilă, fiind înregistrate 4456 cazuri, dintre care în 78,8% printre copiii de vârstă 0-17 ani. De asemenea, au fost raportate 4 izbucniri cu afectarea a 37 copii, inclusiv 3 din ele determinate de rotavirus și 1  de Staphilococcus aureus.

De menționat, că numărul izbucnirilor de toxiinfecții alimentare și a persoanelor afectate în izbucniri, în ultimii ani, se menține la un nivel înalt: 28 izbucniri cu 329 bolnavi în anul 2011; 32 izbucniri cu 465 bolnavi în 2012; 32 izbucniri cu 503 bolnavi în 2013; 45 izbucniri cu 940 bolnavi, inclusiv 1 deces în 2014; 21 izbucniri cu 321 bolnavi în  2015, și 27 izbucniri, cu 392 bolnavi, în anul 2016.

Rolul principal în dezvoltarea procesului epidemic al bolilor diareice acute îl are calea alimentară de transmitere. Astfel, din 15690 focare epidemice de BDA, anchetate în anul 2016, în 10629 focare (67,7%) a fost atestată calea de transmitere alimentară. Totodată, în cca 15% din cazurile de BDA sunt afectați copiii cu vârsta până la un an, ceia ce indică la un nivel  insuficient de cunoștințe  privind prevenirea acestor maladii în rândul mamelor, și la condiții igienice precare de îngrijire şi alimentaţie a copiilor. Situaţia epidemiologică se complică și prin persistența contaminării biologice înalte a produselor alimentare, bazinelor acvatice deschise, neajunsurilor în respectarea igienei în instituțiile de educație și instruire a copiilor, de agrement și odihnă, la locurile de muncă și domiciliu.

Toxiinfecţiile alimentare reprezintă un real pericol pentru sănătatea populației în perioadă caldă a anului, mai ales în condițiile temperaturii mediului mai mari de 25-300C., care favorizează dezvoltarea microorganismelor în produsele alimentare, îndeosebi a celor ușor alterabile de origine animală, cum ar fi produsele de carne,  lapte și produsele lactate, peștele, produsele gătite, care pot provoca toxiinfecţii alimentare. Microorganismele care provoacă toxiinfecțiile alimentare se dezvoltă în produsele și bucatele gata care se păstrează şi se comercializează în condiții insalubre, necorespunzătoare regulamentelor sanitare, cu încălcări a regimurilor termice de păstrare și tratare. De obicei, aceste produse se comercializează în străzi, pieţe improvizate şi alte locuri neautorizate. Comerțul stradal neautorizat cu produse alimentare ușor alterabile în continuare prezentă o problemă cu impact negativ asupra sănătății populației Republicii Moldova.

Atenție! Tradițional, în perioada august-septembrie se mărește numărul ceremoniilor desfășurate cu participarea mai multor persoane invitate – nunți, cumătrii, diferite serate, inclusiv de absolvire etc., respectiv sporind pericolul de contractare a bolilor diareice sau intoxicațiilor cauzate de consumul produselor alimentare nesigure.

În contextul celor expuse, Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice atenţionează populaţia privind necesitatea respectării măsurilor de prevenire a bolilor diareice acute și toxiinfecțiilor alimentare, precum:

-alăptarea naturală a copiilor mici în termen cât mai îndelungat;

-imunizarea copiilor contra infecției rotavirale;

-spălarea mâinilor cu săpun după veceu şi înainte de masă, până la pregătirea bucatelor, controlaţi acest lucru la copii;

-spălarea abundentă sub apă curgătoare a fructelor şi legumelor ce se folosesc fără prelucrare termică;

-excluderea din alimentaţie a produsele alimentare uşor alterabile cu termeni expirat sau de calitate negarantată (vizual, organoleptic);

-evitarea procurării produselor alimentare în locurile neautorizate, fără condiţii de păstrare;

-curăţarea şi dezinfecţia suprafeţelor de bucătărie şi inventarului (cuţite, platouri etc.) folosit la prepararea bucatelor;

-plasarea separată, respectând principiul de vecinătate, a produselor gata şi materiei prime în frigider;

-folosirea ustensilelor de bucătărie separate pentru tranşarea produselor gata şi materiei prime;

-respectarea regimului de prelucrare termică a produselor alimentare şi termenii de păstrare;

-prevenirea pătrunderii în casă, mai ales la bucătărie a muştelor, insectelor de bucătărie, şoarecilor.

La organizarea diferitor festivităţi se interzice:

-organizarea festivităţilor în localuri unde lipsesc condiţii elementare de igienă (spălare a mâinilor, WC, seturi suficiente de veselă de bucătărie, capacităţi limitate de păstrare a produselor alimentare etc.);

-prepararea bucatelor cu 2-3 zile înainte de festivitate;

-folosirea ouălor, inclusiv de gâscă şi raţe pentru pregătirea cremelor şi dulciurilor fără prelucrare termică;

-implicarea în procesul pregătirii bucatelor a persoanelor cu febră, semne clinice de BDA, leziuni sau plăgi purulente şi alte maladii infecţioase.

La plecare peste hotarele ţării pe un timp îndelungat este necesar:

–să respectaţi permanent regulile de igienă personală;

–evitaţi să consumaţi apă, gheaţă sau produse alimentare dacă nu sunteţi siguri că ele sunt inofensive.

În cazul apariţiei semnelor clinice de BDA nu se permite autotratamentul, mai ales când aceste simptoame se dezvoltă la copii. Recomandarea de bâză este consultarea de urgenţă la medicul de familie pentru prescrierea tratamentului argumentat şi adecvat în scopul evitării consecințelor nedorite.

 

Serviciul de presă și relații cu publicul 022574700

Pentru mai multe detalii, apelați la tel.: 022574686, 022574702

Comments on 'Privind situația epidemiologică prin BDA și toxiinfecții alimentare în perioada de 4 luni ale anului 2017, și măsurile de prevenire a lor' (0)

Comments are closed.