Privind supravegherea epizootologică în 2016 şi măsurile de prevenire a zooantroponozelor în 2017

Posted on 28/02/2017 in Comunicat de presă by admin

Supravegherea epizootologică a surselor/rezervorilor și vectorilor maladiilor zooantroponoze, precum și a circulației agenților patogeni respectivi, reprezintă un compartiment de bază care permite detectarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru sănătatea publică și argumentarea măsurilor de prevenire și protecție ce se impun.

Cercetările epizootologice şi de laborator, în populaţiile de rozătoare şi căpuşe, realizate de specialiştii Centrului Național de Sănătate Publică (CNSP) în anul.2016, în zonele de Nord, Centru și Sud a țării, în scopul obţinerii datelor privind numărul și diversitatea speciilor de rezervori și vectori, circulația agenților patogeni în mediul ambiant și identificarea teritoriilor cu risc, denotă următoarele:

În Zona de Nord – activitățile de monitorizare au fost efectuate în raioanele Briceni şi Glodeni, cu atestarea unui indice înalt (27-30%) de capturare a multiplelor specii (13) de rozătoare în agrocenoze şi biotopuri umede, fiind în creştere comparativ cu indicele mediu multianual (20%). Înaltă, de la 25 până la 66%, a fost și cota probelor cu rezultate pozitive, determinată prin rezultatele investigaţiilor de laborator a materialului colectat, atestându-se o circulaţie intensă a leptospirelor (agentul cauzal al leptospirozei) la unele specii de rozătoare, care cu eliminările lor se contaminează apa bazinelor deschise, izvoarelor şi fântânilor de câmp, precum și a produselor alimentare neprotejate. Astfel, molipsirea oamenilor ar putea avea loc în timpul scăldatului, pescuitului, cositului fânețelor şi altor activităţi în locuri cu prezenţă sporită a rozătoarelor, inclusiv prin utilizarea apei şi a produselor alimentare contaminate.

Îngrijorător de menționat, însă printre populația zonei de Nord a republicii, cazurile de îmbolnăviri prin leptospiroză practic se înregistrează anual, constituind cca 70% din numărul total de cazuri de boală înregistrate în republică.

În Zona de Centru – în r-l Orhei, indicele de capturare a rozătoarelor nu-l depăşeşte pe cel mediu multianual – 17%, pe când în r-l Ungheni acest indice a constituit 38% fiind cu cca 10% mai sporit față de cel mediu multianual. Totuși, în această zonă, în anul 2016, prin investigarea de laborator a rozătoarelor capturate, rezultate pozitive pentru agenții patogeni ai maladiilor zooantroponoze nu au fost atestate, comparativ cu anii precedenți când a fost determinată circulația agenților cauzali ai tularemiei, febrei Crimeea – Congo, yersiniozei, și, în unii ani, înregistrarea cazurilor unice de boală la oameni, ceea ce indică la persistența focarelor naturale şi activizarea lor periodică.

În Zona de Sud – în r-l Cahul indicele de capturare a rozătoarelor a depăşit nesemnificativ (cu 5%) indicele mediu multianual pentru perioada de primăvară-vară. În r-l Căușeni: indicele de capturare a rozătoarelor a fost apreciat ca fiind relativ înalt – 28% sau cu cca 5% depășind indicele mediu multianual pentru perioada de iarnă; la aproximativ 7% din rozătoarele investigate au fost identificați anticorpi specifici către agentul cauzal al leptospirozei; în 4 din 5 biotopuri examinate a fost determinată rata înaltă, de 37,9% de contaminare a rozătoarelor cu agentul cauzal al tularemiei – indicator al activizării procesului epizootic la această zoozntroponoză.

De asemenea, înalt este considerat și indicele de capturare a rozătoarelor în r-l Stefan Vodă – 31%, comparativ cu indicele mediu multianual pentru zona de Sud de 23%, însă în lunca r. Nistru în preajma s. Talmaza acest indice este cu mult mai înalt – 52%. În teritoriul acestui raion investigaţiile de laborator a materialului colectat denotă circulaţia agentului cauzal al tularemiei la 6,3% rozătoare investigate, fiind detectat în 4 biotopuri şi la o diversitate mare de specii. De asemenea, la rozătoare în preajma s. Răscăieți au fost pozitive investigațiile la agentul cauzal al leptospirozei.

Evaluarea rezultatelor cercetărilor epizootologice şi a investigaţiilor de laborator efectuate servesc drept temei pentru a conchide, că în cazul condițiilor climaterice de iernare favorabile, urmată de o primăvară timpurie și caldă, fără revenirea vremii reci, prezenței resurselor trofice, pentru anul 2017 ar putea fi prognozată o creștere semnificativă a efectivului numeric de rozătoare, care în lipsa măsurilor efective de deratizare ar putea condiționa activizarea focarelor naturale de leptospiroză şi tularemie, inclusiv cu posibila apariție a cazurilor de îmbolnăvire printre populația acestor localități.

În cadrul monitorizării epizootologice a vectorilor maladiilor zooantroponoze (căpușele ixodide), din diverse biotopuri a sectoarelor mun. Chișinău (Botanica, Râșcani, Centru, Buiucani, Ciocana, suburbiile, precum Vadul lui Vodă), de pe vegetație au fost colectate și determinate 5 specii de căpuşe ixodide, la care s-a atestat o rată înaltă (27%) de contaminare cu borelii – agentul cauzal al boreliozei acariene (boala Lyme). În biotopul depistat în apropierea taberei de odihnă ”Energetic” din Vadul lui Vodă la căpuşele colectate de pe animale şi vegetaţie au fost depistate atât borelii, cât şi antigenul virusului encefalitei acariene, astfel fiind constatată persistența unui focar mixt cu risc de contractare concomitentă de către populaţie a mai multor maladii în timpul aflării în focar.

De asemenea, agentul cauzal al boreliozei acariene a fost depistat la 25% și 30% căpuşe colectate de pe vegetaţie în mun. Bender şi respectiv Tiraspol, iar la cele colectate în dumbrava de mesteceni din apropierea mun.Bender – antigenul virusului encefalitei acariene.

În contextul celor relatate, și în scopul prevenirii apariției maladiilor zooantroponoze printre populație, Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice recomandă și consideră oportună, în perioada imediat următoare , întreprinderea măsurilor de prevenire și protecție, precum:

Sporirea vigilenței specialiștilor instituţiilor medico-sanitare pentru depistarea maladiilor zooantroponoze în baza definițiilor de caz standard pentru bolile transmisibile, folosind pe larg investigaţiile specifice de laborator, și de asemenea vor intensifica promovarea măsurilor de profilaxie a acestor boli în rândul populaţiei.

Asigurarea, de către autoritățile administrației publice locale, organizațiile și instituțiile interesate a organizării măsurilor de deratizare, limitare a accesului rozătoarelor în spațiile unităților și obiectelor cu semnificație epidemiologică, inclusiv și în gospodăriile individuale;

Mobilizarea socială și instruirea populației în vederea respectării măsurilor de securitate comportamentală în locurile de concentrare a rezervorilor și vectorilor bolilor transmisibile, și adresării la timp după asistență medicală la apariţia oricăror semne de boală.

Serviciul de presă și relații cu publicul 022574700

Pentru mai multe detalii și informații suplimentare, apelați la tel.: 022574702; 022574686; 022574582

Comments on 'Privind supravegherea epizootologică în 2016 şi măsurile de prevenire a zooantroponozelor în 2017' (0)

Comments are closed.