Privind vizita de lucru a delegației Institutului de Vaccinări „SABIN” la CNSP

Posted on 22/12/2016 in Comunicat de presă by admin

La 15 – 16 decembrie 2016, în scopul consolidării relațiilor bilaterale și abordarea perspectivelor de colaborare în domeniul bolilor prevenibile prin vaccinări, la Centrul Național de Sănătate Publică (CNSP), o vizită de lucru a efectuat delegația Institutului de Vaccinări „SABIN”.

22.12.2016_1

22.12.2016_2

În cadrul vizitei, oaspeţii au avut mai multe întâlniri şi discuţii cu specialiștii Centrului de Profilaxie Specifică și cu dl. Nicolae Furtună, directorul adjunct în prevenirea și combaterea bolilor transmisibile, CNSP, fiind relatate aspecte privind implementarea Programului Național de Imunizări (PNI) – suportul legislativ şi normativ, finanţarea, planificarea, achiziţionarea, asiguratea tehnico-materială, progresele şi problemele identificate, de importanţă majoră, în menținerea și fortificarea sănătății publice prin imunizări. Specificate, dintre cele mai stringente au fost necesitatea înlocuirii echipamentului lanțului frig pentru asigurarea şi menținerea condițiilor optime de păstrare a vaccinurilor la nivel central şi local; sustenabilitatea financiară a PNI, din 2017 care nu va mai avea suportul Alianței Globale pentru Vaccinări și Imunizări (GAVI) pentru procurarea vaccinurilor rotavirale și pneumococice; implementarea vaccinului împotriva papilomavirusului uman din octombrie 2017, posibil de realizat datorită Programului demonstrativ al GAVI prin oferirea suportuluii până în 2019, cu trecerea la procurarea vaccinului pentru anii următori  din cadrul finanțării interne, la un preț preferențial.

Important de menţionat, că Programul de finanțare durabilă a imunizărilor (SIF), asigurat de Institutul de Vaccinări „SABIN” permite țărilor să preia în proprietate financiară, pe termen lung, programele lor de imunizare. Însă acest Program vine să dezvolte soluții instituționale, precum legislația, aranjamentele de finanțare  a imunizării, coaliții de advocacy interne, gestiunea financiară și punerea în aplicare a Planului Global de Acțiune pentru Vaccin (GVAP) întru asigurarea finanţării durabile a programelor de imunizare. Astfel, SIF facilitează și catalizează aceste procese prin organizarea de ateliere, schimburi de tip peer-to-peer și sesiuni de informare în rândul colegilor de lucru la nivel național.

Pentru asigurarea sustenabilității financiare și legislative a PNI, Institutul de Vaccinări SABIN va contribui la organizarea unor ateliere de lucru în Republica Moldova la care vor fi antrenați factorii de decizie pentru creșterea conștientizării importanței de asigurare cu vaccinuri prin cele mai eficiente metode de identificare a pilonilor principali de finanțare internă.

Serviciul de presă şi relaţii cu publicul
022574700

Pentru mai multe detalii
apelaţi la tel.:022574503; 022574674

Comments on 'Privind vizita de lucru a delegației Institutului de Vaccinări „SABIN” la CNSP' (0)

Comments are closed.